6255 3030 post@norskvann.no

Ledningsnett som tema på fagtreff

26. jan, 2024 | Arrangement, Ledningsnett

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt.

På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet «Ledningsnett». Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant annet presenterer et verktøy kommunene kan bruke til å planlegge ledningsfornyelsen. Dette verktøyet er til hjelp for å rehabilitere rett rør til rett tid. Videre skal vi se på noen smarte løsninger å ta med seg videre i planleggingen av rehabilitering.

Etter lunsj går vi over til Samspill i VA-prosjekter, hvor vi ser på gevinster og verdien av samarbeid. Vi avslutter dagen med fokus på avløp. En relativt ny norsk vannrapport om pumpeledninger for avløp på land og sjø vil bli presentert. Vi skal også gå nærmere inn på resipientundersøkelser i sammenheng med blant annet utslippstillatelser, vannkvalitet, og avslutter med hvordan forurenset overvann påvirker vannforekomstene.

Gå ikke glipp av årets fagtreff, som byr på hyggelig prat med 16 utstillere og mulighet for å bygge nyttige nettverk!

Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er 27. februar

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer