6255 3030 post@norskvann.no

Krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i nedbørfeltet for Oslofjorden

31. mai, 2022 | Avløp, Rammebetingelser

I et brev til statsforvalterne i nedslagsfeltet for Oslofjorden skriver Miljødirektoratet at kommuner og selskap med avløpsanlegg i «omfattende» tettbebyggelser må forvente at det kommer krav om å fjerne nitrogen fra avløpsvannet i årene framover. Miljødirektoratet viser til den alvorlige situasjonen i Oslofjorden. Direktoratet skriver at flest mulig kommuner og selskap med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder bør starte prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Norsk Vann venter på en nærmere avklaring fra Miljødirektoratet av hva de legger i begrepet «omfattende» tettbebyggelse. Begrepet brukes i avløpsdirektivet vedlegg II som inneholder kriterier for områdeinndelingen, men det er uklart om Miljødirektoratet også kobler begrepet til direktivets artikkel 5, pkt. 2 og 5 som gir en utvidet frist for tettbebyggelser for utslipp over 10 000 pe. Vi vil legge ut mer informasjon, så snart vi får en nærmere avklaring av dette.

Brevet fra Miljødirektoratet

Omtale fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny veileder til ledningsforskriften

Ny veileder til ledningsforskriften

Nå er veilederen til ledningsforskriften klar. Forskriften ble endret i 2017 med virkning fra 1. januar 2018. Veilederen vil gjøre det enklere å forstå og anvende forskriften riktig for alle aktører, samt hvordan forskriften tolkes på sentrale områder. En slik...

les mer
Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer