6255 3030 post@norskvann.no

Krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i nedbørfeltet for Oslofjorden

31. mai, 2022 | Avløp, Rammebetingelser

I et brev til statsforvalterne i nedslagsfeltet for Oslofjorden skriver Miljødirektoratet at kommuner og selskap med avløpsanlegg i «omfattende» tettbebyggelser må forvente at det kommer krav om å fjerne nitrogen fra avløpsvannet i årene framover. Miljødirektoratet viser til den alvorlige situasjonen i Oslofjorden. Direktoratet skriver at flest mulig kommuner og selskap med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder bør starte prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Norsk Vann venter på en nærmere avklaring fra Miljødirektoratet av hva de legger i begrepet «omfattende» tettbebyggelse. Begrepet brukes i avløpsdirektivet vedlegg II som inneholder kriterier for områdeinndelingen, men det er uklart om Miljødirektoratet også kobler begrepet til direktivets artikkel 5, pkt. 2 og 5 som gir en utvidet frist for tettbebyggelser for utslipp over 10 000 pe. Vi vil legge ut mer informasjon, så snart vi får en nærmere avklaring av dette.

Brevet fra Miljødirektoratet

Omtale fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Relaterte nyhetssaker

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann. Formålet er fortsatt å beskytte miljøet, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer
Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag 2022

Verdens toalettdag markeres verden over 19. november. Siden 2013 har det vært en offisiell FN-dag, og årets tema er «Making the invisible visible». Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer