6255 3030 post@norskvann.no

Krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i nedbørfeltet for Oslofjorden

31. mai, 2022 | Avløp, Rammebetingelser

I et brev til statsforvalterne i nedslagsfeltet for Oslofjorden skriver Miljødirektoratet at kommuner og selskap med avløpsanlegg i «omfattende» tettbebyggelser må forvente at det kommer krav om å fjerne nitrogen fra avløpsvannet i årene framover. Miljødirektoratet viser til den alvorlige situasjonen i Oslofjorden. Direktoratet skriver at flest mulig kommuner og selskap med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder bør starte prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Norsk Vann venter på en nærmere avklaring fra Miljødirektoratet av hva de legger i begrepet «omfattende» tettbebyggelse. Begrepet brukes i avløpsdirektivet vedlegg II som inneholder kriterier for områdeinndelingen, men det er uklart om Miljødirektoratet også kobler begrepet til direktivets artikkel 5, pkt. 2 og 5 som gir en utvidet frist for tettbebyggelser for utslipp over 10 000 pe. Vi vil legge ut mer informasjon, så snart vi får en nærmere avklaring av dette.

Brevet fra Miljødirektoratet

Omtale fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer
Årskonferansen dag 2; Parallell A

Årskonferansen dag 2; Parallell A

Norsk Vanns årskonferanse arrangeres 11.- 13. september i Stavanger. 13. september, siste dag av årskonferansen, er full av spennende innhold og parallell A er inndelt i to hovedtemaer som vil kaste lys over viktige aspekter innen vann- og avløpsbransjen. Denne dagen...

les mer
Stiller spørsmål til regjeringen

Stiller spørsmål til regjeringen

Norsk Vann har gått igjennom regjeringens foreløpige posisjonsnotat om revidert avløpsdirektiv og stiller tre konkrete spørsmål til regjeringen.  Forslaget til revidert avløpsdirektiv er naturlig nok høyt på Norsk Vanns agenda, og i løpet av våren har Norsk Vann vært...

les mer