6255 3030 post@norskvann.no

Krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i nedbørfeltet for Oslofjorden

31. mai, 2022 | Avløp, Rammebetingelser

I et brev til statsforvalterne i nedslagsfeltet for Oslofjorden skriver Miljødirektoratet at kommuner og selskap med avløpsanlegg i «omfattende» tettbebyggelser må forvente at det kommer krav om å fjerne nitrogen fra avløpsvannet i årene framover. Miljødirektoratet viser til den alvorlige situasjonen i Oslofjorden. Direktoratet skriver at flest mulig kommuner og selskap med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder bør starte prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Norsk Vann venter på en nærmere avklaring fra Miljødirektoratet av hva de legger i begrepet «omfattende» tettbebyggelse. Begrepet brukes i avløpsdirektivet vedlegg II som inneholder kriterier for områdeinndelingen, men det er uklart om Miljødirektoratet også kobler begrepet til direktivets artikkel 5, pkt. 2 og 5 som gir en utvidet frist for tettbebyggelser for utslipp over 10 000 pe. Vi vil legge ut mer informasjon, så snart vi får en nærmere avklaring av dette.

Brevet fra Miljødirektoratet

Omtale fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer