6255 3030 post@norskvann.no

Krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg i nedbørfeltet for Oslofjorden

31. mai, 2022 | Avløp, Rammebetingelser

I et brev til statsforvalterne i nedslagsfeltet for Oslofjorden skriver Miljødirektoratet at kommuner og selskap med avløpsanlegg i «omfattende» tettbebyggelser må forvente at det kommer krav om å fjerne nitrogen fra avløpsvannet i årene framover. Miljødirektoratet viser til den alvorlige situasjonen i Oslofjorden. Direktoratet skriver at flest mulig kommuner og selskap med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder bør starte prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Norsk Vann venter på en nærmere avklaring fra Miljødirektoratet av hva de legger i begrepet «omfattende» tettbebyggelse. Begrepet brukes i avløpsdirektivet vedlegg II som inneholder kriterier for områdeinndelingen, men det er uklart om Miljødirektoratet også kobler begrepet til direktivets artikkel 5, pkt. 2 og 5 som gir en utvidet frist for tettbebyggelser for utslipp over 10 000 pe. Vi vil legge ut mer informasjon, så snart vi får en nærmere avklaring av dette.

Brevet fra Miljødirektoratet

Omtale fra Statsforvalteren i Oslo og Viken

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer