6255 3030 post@norskvann.no

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpasning

31. okt, 2022 | Høringsuttalelser, Interessesaker, Overvann, Rammebetingelser

Klimaendringene fører med seg mange nye utfordringer for samfunnet som berører de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene som våre medlemmer i vannbransjen leverer til innbyggere og næringsliv.

Norsk Vann var forrige uke invitert til høringen for å gi innspill til regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning. Her adresserte vi primært utfordringene med å håndtere store mengder overvann og behovet for statlige avklaringer knyttet til finansiering av forebyggende tiltak og erstatningsansvar etter skader.

-Vi er bekymret for at forebyggende tiltak ikke blir etablert i tilstrekkelig grad, på grunn av departementets manglende fremdrift i å følge opp forslagene fra Overvannsutvalget i NOU 2015:16, sier Elin Riise som førte ordet for Norsk Vann i høringen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet innspillsmøtet sammen med statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad, som har arbeidet med meldingen. Norsk Vann fikk også tid i den påfølgende debatten til å forklare behovet for både å se på kommunenes mulighet for å finansiere forebyggende tiltak og å nyansere det omfattende ansvaret for skader.

Utålmodig bransje

En spørsmål er om vi kan vente på nok en Stortingsmelding. Norsk Vann har fortløpende involvert våre medlemmer, som venter utålmodig på forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser for å kunne gi innbyggere og næringsliv trygge vanntjenester. 

-Vi er bekymret for at en ny Stortingsmelding om klimatilpasning ytterligere vil forsinke endringer i regelverket, som burde vært på plass for lenge siden. Vi forutsetter derfor at arbeidet gis tilstrekkelig fremdrift og prioritet, sier Riise. 

Les Norsk Vanns skriftlige innspill til Stortingsmelding om klimatilpasning  her

Se presentasjonen som ble delt ut her

Elin Riise

Kontaktperson

Elin Riise
Juridisk rådgiver, Avdeling for vanntjenester

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

NVEs naturfareseminar om overvann

NVEs naturfareseminar om overvann

NVE inviterer til digitalt seminar den 10. januar kl. 12-14. Her får du vite mer om overvann som naturfare og hvordan kommuner og rådgivere kan ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot skader og fare fra overvann i kommunale arealplaner. Se invitasjon og lenke til NVEs...

les mer