6255 3030 post@norskvann.no

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

20. mar, 2024 | Avløp, Spredt avløp

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema.

Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften kan oppfylles. 

Last ned prosjektbeskrivelsen her

Arbeidet skal inkludere følgende:

  • En beskrivelse av riktig oppbygging av infiltrasjonsanlegg og hvilken dokumentasjon som må foreligge knyttet til utformingen av det aktuelle anlegget for å dokumentere at den beskrevne metoden for prøvetaking kan brukes
  • Hvor prøvene skal tas (prøvested) og hvilke undersøkelser som må gjennomføres for å dokumentere at man har funnet riktig prøvested
  • Hvor ofte prøver må tas for å fange opp alle variasjoner (døgn-, uke-, sesongvariasjoner)
  • Hvordan prøvene skal tas ut (prøvetakingsmetodikk)
  • Krav til nødvendig opplæring og kompetanse hos den som skal ta ut prøvene
  • Tolkning av resultater
Vi trenger din hjelp

Vi arbeider også med en sammenstilling av kunnskap om dagens infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en utsjekk av om det finnes flere infiltrasjonsanlegg der ute enn de vi kjenner til. Vi trenger din hjelp til å sjekke ut om du vet om infiltrasjonsanlegg som ikke står på lista. Vi er på jakt etter infiltrasjonsanlegg, men også kombinasjonsanlegg hvor infiltrasjon er en av rensetreinnene.

Last ned listen her

Vi trenger også å knytte til oss deg som har kunnskap om større infiltrasjonsanlegg, slik at vi kan samle inn erfaringer og ha noen å diskutere innholdet i rapporten med.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis:

  • du har kompetanse om større infiltrasjonsanlegg
  • du kjenner til infiltrasjonsanlegg større enn 50 pe, som ikke står på vedlagte liste
Kontaktperson:

Gjertrud Eid
rådgiver / prosjektleder
Tlf.: 958 64 047

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer
Viktig samarbeid om slambehandling

Viktig samarbeid om slambehandling

13 kommuner rundt Oslofjorden har deltatt i et samarbeid i regi av LUP og Norsk Vann der målet har vært å finne felles løsninger for fremtidig slambehandling. Tirsdag 12. desember ble rapporten fra prosjektet sluppet.  Kommunene rundt Oslofjorden står foran en tøff...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer