6255 3030 post@norskvann.no

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

20. mar, 2024 | Avløp, Spredt avløp

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema.

Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften kan oppfylles. 

Last ned prosjektbeskrivelsen her

Arbeidet skal inkludere følgende:

  • En beskrivelse av riktig oppbygging av infiltrasjonsanlegg og hvilken dokumentasjon som må foreligge knyttet til utformingen av det aktuelle anlegget for å dokumentere at den beskrevne metoden for prøvetaking kan brukes
  • Hvor prøvene skal tas (prøvested) og hvilke undersøkelser som må gjennomføres for å dokumentere at man har funnet riktig prøvested
  • Hvor ofte prøver må tas for å fange opp alle variasjoner (døgn-, uke-, sesongvariasjoner)
  • Hvordan prøvene skal tas ut (prøvetakingsmetodikk)
  • Krav til nødvendig opplæring og kompetanse hos den som skal ta ut prøvene
  • Tolkning av resultater
Vi trenger din hjelp

Vi arbeider også med en sammenstilling av kunnskap om dagens infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en utsjekk av om det finnes flere infiltrasjonsanlegg der ute enn de vi kjenner til. Vi trenger din hjelp til å sjekke ut om du vet om infiltrasjonsanlegg som ikke står på lista. Vi er på jakt etter infiltrasjonsanlegg, men også kombinasjonsanlegg hvor infiltrasjon er en av rensetreinnene.

Last ned listen her

Vi trenger også å knytte til oss deg som har kunnskap om større infiltrasjonsanlegg, slik at vi kan samle inn erfaringer og ha noen å diskutere innholdet i rapporten med.

Vi vil gjerne høre fra deg hvis:

  • du har kompetanse om større infiltrasjonsanlegg
  • du kjenner til infiltrasjonsanlegg større enn 50 pe, som ikke står på vedlagte liste
Kontaktperson:

Gjertrud Eid
rådgiver / prosjektleder
Tlf.: 958 64 047

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer