6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Spennende program for deg som jobber med vannforsyning

16. feb, 2023 | Arrangement

Jobber du med vannbehandling og er opptatt av å levere trygt og godt drikkevann? På Norsk Vanns fagtreff den 16.-17. mars er det egne paralleller rettet mot vannforsyning. Her presenteres ny kunnskap om hygieniske barrierer ved norske vannbehandlingsanlegg. Håndtering av returstrømmer og vannverkslam er også tema på dag 1. På dag 2 diskuteres lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann.

De store spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR er i sluttfasen. Resultater fra disse prosjektene presenteres i parallell B på Fagtreffets dag 1. Du får høre om nye mikrobiologiske analysemetoder som kan være egnet for å kartlegge og overvåke hygieniske barrierer på vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Bli overrasket over hvor mye paprikavirus som finnes i chilisausen vi spiser, og som dermed havner i avløpsvann, og i enkelte drikkevannskilder. Hva forteller analyser av paprikavirus om LOG-reduksjon av virus i koagulering-filtreringsanlegg? Du får også presentert resultater fra forsøk for å kartlegge hygieniske barrierer i alkalisk filter og biofilter på IVARs anlegg.

Optimal drift av koaguleringsanlegg er avgjørende for god barriereeffekt. I Bergen er det gjennomført forsøk i fullskala der det er tilsatt indikatorbakterier og bakteriofager. Hør Bergen Vann fortelle om hva de har lært om hygieniske barrierer under stress. Du får også presentert resultater fra pilotforsøk ved Oslo VAV/Asker og Bærums anlegg. De har arbeidet med optimalisering av produksjon og bruk av returvann, som underlag for dimensjonering av returvann i Moldeprosessanlegg.

Mengde og sammensetning av spylevann og vannverkslam er kartlagt fra et titalls koaguleringsanlegg i SLAMiNOR-prosjektet. Hva forteller resultatene? Og hvordan håndteres vannverksslam og returstrømmer ved norske vannverk i dag? Du får høre om praktiske erfaringer knyttet til utslippstillatelser og bruk av vannverksslam i jordblandinger.

Vi får besøk fra Sverige og får høre om Nätverk for vattenverksmull: om status og planer for håndtering av vannverkslam i Sverige. Norsk Leca deltar og blir med i diskusjonen om hva vi kan bruke vannverksslammet til, og om hvordan vi kan komme i gang med denne formen for ressursutnyttelse.

For de som er med på vannforsyningsparallellen på dag 1, kan det være interessant å høre mer om lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann i parallell C på dag 2. Les mer om denne parallellen her.

Vi ønsker velkommen til spennende dager og faglig påfyll på Gardermoen 16.-17. mars. Program og påmelding finner du her.

 

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer