6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Spennende program for deg som jobber med vannforsyning

16. feb, 2023 | Arrangement

Jobber du med vannbehandling og er opptatt av å levere trygt og godt drikkevann? På Norsk Vanns fagtreff den 16.-17. mars er det egne paralleller rettet mot vannforsyning. Her presenteres ny kunnskap om hygieniske barrierer ved norske vannbehandlingsanlegg. Håndtering av returstrømmer og vannverkslam er også tema på dag 1. På dag 2 diskuteres lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann.

De store spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR er i sluttfasen. Resultater fra disse prosjektene presenteres i parallell B på Fagtreffets dag 1. Du får høre om nye mikrobiologiske analysemetoder som kan være egnet for å kartlegge og overvåke hygieniske barrierer på vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Bli overrasket over hvor mye paprikavirus som finnes i chilisausen vi spiser, og som dermed havner i avløpsvann, og i enkelte drikkevannskilder. Hva forteller analyser av paprikavirus om LOG-reduksjon av virus i koagulering-filtreringsanlegg? Du får også presentert resultater fra forsøk for å kartlegge hygieniske barrierer i alkalisk filter og biofilter på IVARs anlegg.

Optimal drift av koaguleringsanlegg er avgjørende for god barriereeffekt. I Bergen er det gjennomført forsøk i fullskala der det er tilsatt indikatorbakterier og bakteriofager. Hør Bergen Vann fortelle om hva de har lært om hygieniske barrierer under stress. Du får også presentert resultater fra pilotforsøk ved Oslo VAV/Asker og Bærums anlegg. De har arbeidet med optimalisering av produksjon og bruk av returvann, som underlag for dimensjonering av returvann i Moldeprosessanlegg.

Mengde og sammensetning av spylevann og vannverkslam er kartlagt fra et titalls koaguleringsanlegg i SLAMiNOR-prosjektet. Hva forteller resultatene? Og hvordan håndteres vannverksslam og returstrømmer ved norske vannverk i dag? Du får høre om praktiske erfaringer knyttet til utslippstillatelser og bruk av vannverksslam i jordblandinger.

Vi får besøk fra Sverige og får høre om Nätverk for vattenverksmull: om status og planer for håndtering av vannverkslam i Sverige. Norsk Leca deltar og blir med i diskusjonen om hva vi kan bruke vannverksslammet til, og om hvordan vi kan komme i gang med denne formen for ressursutnyttelse.

For de som er med på vannforsyningsparallellen på dag 1, kan det være interessant å høre mer om lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann i parallell C på dag 2. Les mer om denne parallellen her.

Vi ønsker velkommen til spennende dager og faglig påfyll på Gardermoen 16.-17. mars. Program og påmelding finner du her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vanns kurstilbud

Norsk Vann tilbyr ulike kurs utover høsten og vinteren. Her får du en oppsummering av hva vi kan tilby:Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskursSkal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om...

les mer
Velkommen til Vann- og avløpsjuskonferansen 2023

Velkommen til Vann- og avløpsjuskonferansen 2023

Med høsten kommer også tradisjonen tro Vann- og avløpsjuskonferansen, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres som vanlig på Thon Hotel Oslo Airport 27. - 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk...

les mer