6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Spennende program for deg som jobber med vannforsyning

16. feb, 2023 | Arrangement

Jobber du med vannbehandling og er opptatt av å levere trygt og godt drikkevann? På Norsk Vanns fagtreff den 16.-17. mars er det egne paralleller rettet mot vannforsyning. Her presenteres ny kunnskap om hygieniske barrierer ved norske vannbehandlingsanlegg. Håndtering av returstrømmer og vannverkslam er også tema på dag 1. På dag 2 diskuteres lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann.

De store spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR er i sluttfasen. Resultater fra disse prosjektene presenteres i parallell B på Fagtreffets dag 1. Du får høre om nye mikrobiologiske analysemetoder som kan være egnet for å kartlegge og overvåke hygieniske barrierer på vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Bli overrasket over hvor mye paprikavirus som finnes i chilisausen vi spiser, og som dermed havner i avløpsvann, og i enkelte drikkevannskilder. Hva forteller analyser av paprikavirus om LOG-reduksjon av virus i koagulering-filtreringsanlegg? Du får også presentert resultater fra forsøk for å kartlegge hygieniske barrierer i alkalisk filter og biofilter på IVARs anlegg.

Optimal drift av koaguleringsanlegg er avgjørende for god barriereeffekt. I Bergen er det gjennomført forsøk i fullskala der det er tilsatt indikatorbakterier og bakteriofager. Hør Bergen Vann fortelle om hva de har lært om hygieniske barrierer under stress. Du får også presentert resultater fra pilotforsøk ved Oslo VAV/Asker og Bærums anlegg. De har arbeidet med optimalisering av produksjon og bruk av returvann, som underlag for dimensjonering av returvann i Moldeprosessanlegg.

Mengde og sammensetning av spylevann og vannverkslam er kartlagt fra et titalls koaguleringsanlegg i SLAMiNOR-prosjektet. Hva forteller resultatene? Og hvordan håndteres vannverksslam og returstrømmer ved norske vannverk i dag? Du får høre om praktiske erfaringer knyttet til utslippstillatelser og bruk av vannverksslam i jordblandinger.

Vi får besøk fra Sverige og får høre om Nätverk for vattenverksmull: om status og planer for håndtering av vannverkslam i Sverige. Norsk Leca deltar og blir med i diskusjonen om hva vi kan bruke vannverksslammet til, og om hvordan vi kan komme i gang med denne formen for ressursutnyttelse.

For de som er med på vannforsyningsparallellen på dag 1, kan det være interessant å høre mer om lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann i parallell C på dag 2. Les mer om denne parallellen her.

Vi ønsker velkommen til spennende dager og faglig påfyll på Gardermoen 16.-17. mars. Program og påmelding finner du her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer