6255 3030 post@norskvann.no

Beredskap i usikre tider

17. feb, 2023 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai.

Russlands invasjon av Ukraina virker i betydelig grad inn også på Norge og vårt samfunn. Høye og ustabile energipriser og utfordrende leveransesituasjon rundt enkelte kjemikalier, er av de mer håndfaste konsekvensene for vår bransje. Men under overflaten lurer andre trusler – hybrid krig, digitale trusler, frykt for atomuhell, knapphet på ressurser og mer til – som også krever vår oppmerksomhet.

Norsk Vann arrangerer konferansen i samarbeid med fagmiljøet innen krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet. Konferansen henvender seg til alle som har en rolle i beredskapsplanlegging og krisehåndtering i kommunene, men også andre aktører som er viktige for kommunenes evne til å ivareta god beredskap. Vi har fokus på vann og avløp som samfunnskritiske tjenester, men mange av temaene vil være relevante også for andre tjenesteområder.

Program og påmelding

Du finner fullstendig program, praktisk informasjon og påmelding til konferansen her. Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er 2. mai og digital deltakelse 7. mai. Hvis du allerede har et brukernavn/passord på Norsk Vanns nettsider anbefaler vi å logge inn før du melder deg på.

Spennende og lærerikt

Vi har satt sammen et spennende program med mål om å gi deltakerne økt kompetanse om beredskap og krisehåndtering i en tid preget av usikkerhet og sammensatte trusler. Her er noen smakebiter:

Jørgen Randers, professor emeritus ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, innleder konferansen. Han tar for seg hvordan knappe ressurser vil prege samfunnet, og spør; hvordan klare å holde fokus på bærekraft i en tid med mange kriser?

Assisterende statsforvalter i Innlandet, Sigurd Tremoen, ser nærmere på hva økende trusselnivå og større usikkerhet i samfunnet betyr for vannbransjen spesielt.

Vi har også fått med oss generalmajor (p) Tom Henry Knutsen til å forklare oss mer om hybride trusler, og hva vi i vannbransjen konkret må forberede oss på. Bør erfaringene fra Ukraina, der vann og avløp er mål i krigføringen, ha noen betydning for hvordan vi planlegger vår infrastruktur, og for vår beredskap?

Vi skal også høre hvordan Helse- og omsorgsdepartementet vurderer den økende usikkerheten og betydningen det har for oss i vannbransjen.

Ellers er vi innom helhetlig risikostyring i et kommunalt perspektiv, fysisk sikring og adgangskontroll, forsyningssikkerhet og avhengigheter mellom kritisk infrastruktur, rasjonering av strøm, fare for kjemikaliemangel, beredskapskommunikasjon, kriseledelse og øvelser, personellsikkerhet og innsideproblematikk.

Som sagt; her blir det både mye å lære, og mye spennende å diskutere med kollegaer!
Vi oppfordrer til nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom deltakerne i pauser og under middagen, og inviterer også relevante utstillere til konferansen.

Norsk Vann sitt samarbeid med Høgskolen i Innlandet har også resultert i de studiepoenggivende utdanningene Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen og Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen. Les mer om disse kompetansetilbudene på høgskolens nettsider.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer