6255 3030 post@norskvann.no

Beredskap i usikre tider

17. feb, 2023 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai.

Russlands invasjon av Ukraina virker i betydelig grad inn også på Norge og vårt samfunn. Høye og ustabile energipriser og utfordrende leveransesituasjon rundt enkelte kjemikalier, er av de mer håndfaste konsekvensene for vår bransje. Men under overflaten lurer andre trusler – hybrid krig, digitale trusler, frykt for atomuhell, knapphet på ressurser og mer til – som også krever vår oppmerksomhet.

Norsk Vann arrangerer konferansen i samarbeid med fagmiljøet innen krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet. Konferansen henvender seg til alle som har en rolle i beredskapsplanlegging og krisehåndtering i kommunene, men også andre aktører som er viktige for kommunenes evne til å ivareta god beredskap. Vi har fokus på vann og avløp som samfunnskritiske tjenester, men mange av temaene vil være relevante også for andre tjenesteområder.

Program og påmelding

Du finner fullstendig program, praktisk informasjon og påmelding til konferansen her. Påmeldingsfrist for fysisk deltakelse er 2. mai og digital deltakelse 7. mai. Hvis du allerede har et brukernavn/passord på Norsk Vanns nettsider anbefaler vi å logge inn før du melder deg på.

Spennende og lærerikt

Vi har satt sammen et spennende program med mål om å gi deltakerne økt kompetanse om beredskap og krisehåndtering i en tid preget av usikkerhet og sammensatte trusler. Her er noen smakebiter:

Jørgen Randers, professor emeritus ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, innleder konferansen. Han tar for seg hvordan knappe ressurser vil prege samfunnet, og spør; hvordan klare å holde fokus på bærekraft i en tid med mange kriser?

Assisterende statsforvalter i Innlandet, Sigurd Tremoen, ser nærmere på hva økende trusselnivå og større usikkerhet i samfunnet betyr for vannbransjen spesielt.

Vi har også fått med oss generalmajor (p) Tom Henry Knutsen til å forklare oss mer om hybride trusler, og hva vi i vannbransjen konkret må forberede oss på. Bør erfaringene fra Ukraina, der vann og avløp er mål i krigføringen, ha noen betydning for hvordan vi planlegger vår infrastruktur, og for vår beredskap?

Vi skal også høre hvordan Helse- og omsorgsdepartementet vurderer den økende usikkerheten og betydningen det har for oss i vannbransjen.

Ellers er vi innom helhetlig risikostyring i et kommunalt perspektiv, fysisk sikring og adgangskontroll, forsyningssikkerhet og avhengigheter mellom kritisk infrastruktur, rasjonering av strøm, fare for kjemikaliemangel, beredskapskommunikasjon, kriseledelse og øvelser, personellsikkerhet og innsideproblematikk.

Som sagt; her blir det både mye å lære, og mye spennende å diskutere med kollegaer!
Vi oppfordrer til nyttig erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom deltakerne i pauser og under middagen, og inviterer også relevante utstillere til konferansen.

Norsk Vann sitt samarbeid med Høgskolen i Innlandet har også resultert i de studiepoenggivende utdanningene Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen og Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen. Les mer om disse kompetansetilbudene på høgskolens nettsider.

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer