6255 3030 post@norskvann.no
Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Norsk Vann støtter forslagene til endringer i forskriften for ingeniørutdanningen.  Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet med innspill til endringene i forskriften for ingeniørutdanningen. I høringsuttalelsen støtter Norsk Vann blant annet...