6255 3030 post@norskvann.no
Støtter forslag om overtredelsesgebyr

Støtter forslag om overtredelsesgebyr

Miljødirektoratet har foreslått en hjemmel til å innføre overtredelsesgebyr for overtredelser av bestemmelser i og i medhold av forurensningsloven og produktkontrolloven. Norsk Vann støtter i en høringsuttalelse forslaget om å innføre overtredelsesgebyr i nevnte...