6255 3030 post@norskvann.no

Avløp på fagtreffet – nytt avløpsdirektiv og tidenes avløpssatsing!

9. feb, 2024 | Arrangement, Avløp, Avløpsdirektiv

Norsk Vann inviterer til Fagtreff på Gardermoen 14. og 15. mars med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fullstendig program og påmelding finner du her. 

Tiden strekker dessverre ikke til for ett enkelt fagtreff til å ta opp eller presentere relevante eksempler på alt det som skjer på avløpsområdet. Det er en av grunnene til at det er satt opp avløpsrelaterte tema både dag 1 og dag 2 på fagtreffet. For de som deltar fysisk blir det derfor rikelig med tid til å mingle og knytte kontakter med bransjekolleger i tiden utenom det faglige programmet.

Dag 1 blir det innlegg om resipientundersøkelser og statsforvalterens forventninger til kommunenes resipientvurderinger, og om hvordan en kan finne fram til informasjon om vannkvalitet i vannforekomstene.

Dag 2 starter med en gjennomgang av avløpsdirektivet – hva vet vi om det som kommer i endelig direktivtekst? Hvordan bør kommunene og renseanleggene forberede seg på de nye kravene? Det blir også innlegg fra Miljødirektoratet, som vil fortelle om hvordan myndighetene ser for seg oppfølgingen av direktivet.

De livsviktige vann- og avløpstjenestene stopper ikke opp, selv om rammebetingelsene kan oppleves som krevende og usikre med hensyn til framtidige rammebetingelser. Oslofjorden er i krise, og løsninger og tiltak for å redde fjorden kan ikke vente på avløpsdirektivet. Det foregår derfor mange prosesser og byggeaktiviteter, med investeringer i milliard-størrelse. Mange nye renseanlegg skal bygges og eksisterende anlegg skal utvides med mer avansert rensing.

Det blir innlegg fra og samtaler om pågående prosesser med utbygging av renseanlegg i Kongsberg, Sarpsborg, MOVAR, Grenland (Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner), FREVAR, Bergen og Drammen kommuner. Alle prosjektene er unike, og i ulike faser, men vi tror at erfaringene som så langt er gjort i alle disse prosjektene vil være nyttig lærdom for de fleste andre kommuner som står overfor liknende utfordringer. Et gjennomgangstema for alle disse prosjektene vil være – hva har vi gjort, og hvorfor?

Rosinen i pølsa på slutten av dag 2 blir en presentasjon av to nye rapporter fra Norsk Vann om organiske miljøgifter i avløpsslam og mikroforurensninger i avløpsvann.

Vel møtt til spennende og inspirerende dager på bransjens viktigste møteplass!

Hør omtale av Fagtreffet på Vannposten – Norsk Vanns podcast

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2024

Vannbransjens innovasjonskonferanse arrangeres 31. oktober i Oslo. I år er temaene effektiv og fremtidsrettet fornyelse av vanninfrastruktur og innovative løsninger for å møte nye krav på avløpsområdet. Har du forslag til prosjekter som bør presenteres på konferansen,...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer