6255 3030 post@norskvann.no

Anna-Sara Bergeland skifter beite

Anna-Sara Bergeland har jobbet i Miljødirektoratet i mange år, med blant annet avløpsanlegg, slam, gjødselvareforskrift og fosfor. Vi som leser VAnndrypp kjenner henne best gjennom arbeidet med mindre renseløsninger. Anna-Sara har vært en god kontaktperson for våre...
Elektro for ikke-elektrikere

Elektro for ikke-elektrikere

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt...