6255 3030 post@norskvann.no

Elektro for ikke-elektrikere

3. mar, 2022 | Kurs, Utdanning

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt fulltegnet og det ble for første gang arrangert ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal.

Her var det samlet 20 driftsoperatører med ulik fartstid og erfaring som fikk teoretisk påfyll innen grunnleggende elektro. Gjennomgangstema på kurset er «å oppfatte risiko og unngå fare» som følge av elektrisitet. Deltakerne fikk også besvart spørsmål som dukket opp om forskjellige komponenter i det elektriske anlegget, om måleinstrumenter og ikke minst innen styring og overvåking.

Vi håper at kurset har gitt deltakerne et godt grunnlag til å kunne lokalisere de mest vanlige feilkildene i et elektroanlegg, og kunne formidle dette videre til fagpersonell.

Norsk Vann planlegger å gjennomføre kurset Elektrofagbevis for driftsoperatører før sommeren, så følg med på norskvann.no og meld deg gjerne på nyhetsbrevet så blir du orientert med en gang det åpnes for påmelding.

Ved spørsmål om elektrokursene ta kontakt med Fred Ivar Aasand.

FAKTA:

Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» gir en innføring i elektrofaget. Målgruppen er de som i sitt arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Kurset gir nødvendig bakgrunnskunnskap, som sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, gjør at man tilfredsstiller kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer