6255 3030 post@norskvann.no

Elektro for ikke-elektrikere

3. mar, 2022 | Kurs, Utdanning

Det begynner å bli en stund siden Norsk Vann sist arrangerte elektrokurs, og det er derfor gledelig å konstatere at vi fikk gjennomført årets første elektrokurs uten store forfall eller andre covid-utfordringer. Kurset Elektro for ikke-elektrikere ble meget raskt fulltegnet og det ble for første gang arrangert ved Ringsaker videregående skole i Brumunddal.

Her var det samlet 20 driftsoperatører med ulik fartstid og erfaring som fikk teoretisk påfyll innen grunnleggende elektro. Gjennomgangstema på kurset er «å oppfatte risiko og unngå fare» som følge av elektrisitet. Deltakerne fikk også besvart spørsmål som dukket opp om forskjellige komponenter i det elektriske anlegget, om måleinstrumenter og ikke minst innen styring og overvåking.

Vi håper at kurset har gitt deltakerne et godt grunnlag til å kunne lokalisere de mest vanlige feilkildene i et elektroanlegg, og kunne formidle dette videre til fagpersonell.

Norsk Vann planlegger å gjennomføre kurset Elektrofagbevis for driftsoperatører før sommeren, så følg med på norskvann.no og meld deg gjerne på nyhetsbrevet så blir du orientert med en gang det åpnes for påmelding.

Ved spørsmål om elektrokursene ta kontakt med Fred Ivar Aasand.

FAKTA:

Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» gir en innføring i elektrofaget. Målgruppen er de som i sitt arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår. Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Kurset gir nødvendig bakgrunnskunnskap, som sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, gjør at man tilfredsstiller kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse.

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Norsk Vann inviterer til digitalt kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg 6. desember. På kurset får du svar på hva som er kommunens ansvar for vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Med utgangspunkt i «Forskrift om brannforebygging» vil alle...

les mer
KURS: Elektrofagbevis for driftsoperatører

KURS: Elektrofagbevis for driftsoperatører

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med...

les mer
Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA-transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Driftsoperatøropplæring forkurs arrangeres på Hamar 9.-11. november på Astoria Hotell. Hovedmålgruppen for kurset er...

les mer
Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 27.-28. september på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter...

les mer
Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen. Neste kurs foregår digitalt med totalt 10 samlinger, fire på høsten og seks på våren....

les mer
Kurs i NoDig-metoder

Kurs i NoDig-metoder

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Norsk Vann og SSTT arrangerer kurs i NoDig-metoder 17.-18. november på Thon Hotel Bergen Airport. Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller...

les mer