6255 3030 post@norskvann.no

Workshop for framtidens vann- og avløpssystemer

2. jun, 2023 | Arrangement, Avløp, Vann

Tredje workshop for framtidens vann- og avløpssystemer ble arrangert 1. juni. 25 engasjerte ressurspersoner diskuterte hvordan vi kan håndtere overgangen fra dagens system og over til nye løsninger. Hvordan bør vi bygge i dag, for å legge til rette for effektiv fremtidig sanering?

Prosjektet «Fremtidens vann- og avløpssystemer» tar for seg utfordringer med dagens system, identifisering av fremtidens utfordringer og skal komme med anbefalinger for et bærekraftig fremtidig system. Med dagens store utfordringer for vann- og avløpsnettet, kommer vi muligens ikke i mål med å tilfredsstille behovet for vedlikehold og oppfyllelse av gjeldende krav og regelverk, uten å utvikle dagens systemløsninger. Nye ledningsanlegg skal ha en levetid på 100 år eller mer, noe som betyr at valg av løsninger i dag har stor betydning for hvilke muligheter kommende generasjoner har til bærekraftig drift av systemene.

workshop

På bildet: Interessante diskusjoner, deling av kunnskap og idémyldring for gode forslag. Arbeidet foregikk i mindre grupper, ved bruk av den interaktive samarbeidsplattformen Miro.

Vil du vite mer, anbefaler vi påmelding til Norsk Vanns årskonferanse i september. Rådgiver Anette K. Desjardins, Asplan Viak AS, vil presentere resultatene og ny Norsk Vann rapport.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer