6255 3030 post@norskvann.no

Workshop for framtidens vann- og avløpssystemer

2. jun, 2023 | Arrangement, Avløp, Vann

Tredje workshop for framtidens vann- og avløpssystemer ble arrangert 1. juni. 25 engasjerte ressurspersoner diskuterte hvordan vi kan håndtere overgangen fra dagens system og over til nye løsninger. Hvordan bør vi bygge i dag, for å legge til rette for effektiv fremtidig sanering?

Prosjektet «Fremtidens vann- og avløpssystemer» tar for seg utfordringer med dagens system, identifisering av fremtidens utfordringer og skal komme med anbefalinger for et bærekraftig fremtidig system. Med dagens store utfordringer for vann- og avløpsnettet, kommer vi muligens ikke i mål med å tilfredsstille behovet for vedlikehold og oppfyllelse av gjeldende krav og regelverk, uten å utvikle dagens systemløsninger. Nye ledningsanlegg skal ha en levetid på 100 år eller mer, noe som betyr at valg av løsninger i dag har stor betydning for hvilke muligheter kommende generasjoner har til bærekraftig drift av systemene.

workshop

På bildet: Interessante diskusjoner, deling av kunnskap og idémyldring for gode forslag. Arbeidet foregikk i mindre grupper, ved bruk av den interaktive samarbeidsplattformen Miro.

Vil du vite mer, anbefaler vi påmelding til Norsk Vanns årskonferanse i september. Rådgiver Anette K. Desjardins, Asplan Viak AS, vil presentere resultatene og ny Norsk Vann rapport.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer