6255 3030 post@norskvann.no

Vil du vite mer om Vannstandard?

4. apr, 2024 | Avløp, Vann, Vannstandard

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes. 

Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for kommuner og foretak utover våren:

For kommuner:
  • Tirsdag 23. april kl 1200 – 1330
  • Torsdag 16. mai kl 1300 – 1430

Klikk her for å delta på informasjonsmøtet

For foretak:
  • Tirsdag 23. april kl 1000 – 1130
  • Torsdag 16. mai kl 1000 – 1130

Klikk her for å delta på informasjonsmøtet

Informasjonsmøtene foregår på Teams, og det legges opp til en introduksjonsdel der løsningen vises og forklares, og en del der deltakerne kan stille spørsmål.

Hva er Vannstandard

Vannstandard er først og fremst et verktøy for at den enkelte kommune skal kommunisere hvilke krav som gjelder, når vann og avløp skal bygges ut og driftes. Vannstandard kan ikke helt sammenlignes med de to tidligere produktene Va-norm og Va/miljø-blad. Vi håper derfor at alle er litt tålmodige i oppstarten og setter av litt tid til å finne ut hva produktet er og hvordan det fungerer. 

Vannstandard er nå åpnet og tilgjengelig for alle som ønsker å kikke på produktet. Foreløpig er det to fiktive kommuner som er lagt inn for å demonstrere funksjonaliteten. 

Besøk Vannstandard.no her 

Kommunene må sette seg inn i standarden og ta stilling til om de ønsker å være medlemmer eller ei. En del kommuner vil nok også ha behov for å få på plass bestemmelser om vann og avløp i kommuneplanen, før de får fullt utbytte av Vannstandard.

Dette er også tema i informasjonsmøtene for kommunene, så her er det bare å møte opp. 

Kontaktperson: 

Gjertrud Eid
prosjektleder Vannstandard

Tlf.: 958 64 047

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer