6255 3030 post@norskvann.no

Verdens vanndag – alle kan gjøre litt!

23. feb, 2023 | Kampanjer, Samfunnsutvikling, Vann

Verdens vanndag den 22. mars nærmer seg, og Norsk Vann oppfordrer alle våre medlemmer til å markere dagen. Som årets motto sier; alle kan gjøre litt!

Vann er vår viktigste ressurs, vårt viktigste næringsmiddel og kilden til alt liv – både i lokalsamfunnene våre her i Norge og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i hver celle i kroppene våre også. 

Selv om vi her i Norge er velsignet med gode og rikelige vannkilder har også vi fått merke at rent vann og leveringssikkerhet ikke kan tas som en selvfølge. Klimaendringer, med både økt ekstrem nedbør og lengre perioder med tørke, gjør det nødvendig å ta grep for å sikre vanntjenestene. Dette koster både tid og penger, stiller krav til ny kompetanse, nye måter å tenke på og til utvikling av ny teknologi og fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, som gjør at også de neste generasjonene kan nyte godt av våre rene, friske vannressurser. 

Bruk anledningen

Vi oppfordrer kommuner og andre medlemmer i Norsk Vann til å sette litt pris på vannet vårt frem mot verdens vanndag 22. mars. Det skal ikke så mye til, og hvis alle gjør litt kan det hende vi sammen klarer å gjøre vannet vårt den æren det fortjener. 

–       Skriv en snutt til hjemmesiden – enten dere vil skryte av tiltak dere gjør for å sikre rent vann og gode tjenester, vise frem de flinke fagfolkene, komme med oppfordringer til innbyggerne om ting de kan gjøre, takke innbyggerne for måtehold, og avslutt med hva den enkelte innbygger kan selv kan gjøre for å spare på eller på andre måter ta vare på det verdifulle vannet vårt. Spre artikkelen i sosiale medier

–       Skriv en kronikk eller et leserinnlegg til lokalavisen – fortell om det gode vannet dere har, hva dere gjør for å sikre at innbyggerne får gode tjenester i årene fremover, om utfordringer der de finnes og om løsninger, og avslutt med hva innbyggerne selv kan gjøre for å ta vare på det verdifulle vannet vårt. Legg ut på kommunens hjemmeside og spre i sosiale medier

–       Inviter en journalist og forklar hva som må til for at innbyggerne i kommunen skal få rent og trygt drikkevann, behovet for investeringer i kritisk infrastruktur, om utfordringer og løsninger. Ta utgangspunkt i at det er innbyggerne dere snakker til gjennom journalisten 

Today I am doing something small

Under finner dere litt fakta om dagen og utfordringene, som kan bidra til sakene dere lager. Om dere ønsker å dele tanker og tips i facebooksiden til Norsk Vanns kommunikasjonsforum er det fint

Om Verdens vanndag

FN-dagen World Water Day markeres hvert år den 22. mars. Verdens vanndag setter fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og skal øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden. 

Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens Vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Må jobbe raskere for å nå målene

Vi må handle raskere for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. 

Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med. 

Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

Kolibrien

En dag brøt det ut brann i skogen. Alle dyrene løp for livet. De sto i utkanten av brannen og så på flammene i redsel og tristhet.

Oppe over hodet på dem fløy en liten kolibri frem og tilbake til bålet, om og om igjen. De større dyrene spurte kolibrien hva hun gjorde.

«Jeg flyr til innsjøen for å hente vann for å hjelpe til med å slukke brannen.» Dyrene lo av henne og sa: «Du kan ikke slukke denne brannen!»

«Jeg gjør det jeg kan,» svarte kolibrien. 

Kolibrien hjelper til med å løse problemet – en dråpe av gangen. Hun er endringen hun ønsker å se i verden. Du kan også være en kolibri. Handlingene du gjør, uansett hvor små, vil hjelpe til med å løse vannkrisen. 

Today I am doing something small
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer
Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer