6255 3030 post@norskvann.no

Vannsenteret på Ås tar form

21. jun, 2023 | Interessesaker, Ledningsnett, Utdanning

Vi har tidligere i vår skrevet at byggingen av det nye, nasjonale kompetansesenteret for vanninfrastruktur ved NMBU på Ås er i gang. Nå begynner det virkelig å synes!

Byggetrinn 1 skal bestå av et ledningsnett i full skala, spesialbygget for å kunne trene driftspersonell ulike operasjoner i drift og vedlikehold og å simulere situasjoner med trykk, lekkasjer og ulike feil. I tillegg settes det opp et mindre bygg som skal huse sentrale tekniske installasjoner, et mindre undervisnings- og demorom og andre fasiliteter.

Trond Alm, byggebas på Vannsenteret

Trond Alm

Da vi besøkte byggetomta denne uken, var entreprenøren i gang med å montere selve bygget. Det oppføres i massivtre og får solenergipaneler på taket.

Samtidig var et arbeidslag fra Nordre Follo kommune i aktivitet med å montere rørstrekk og kummer i det store ledningsanlegget, som skal utgjøre trenings- og testfeltet når det er ferdig. Dette ledningsfeltet er nøye prosjektert, blant annet med bistand fra Oslo kommune VAV, for at det skal være så fleksibelt som mulig og klart for mange anvendelser.

Trond Alm, som er Vannsenterets anleggsbas på området, har hendene fulle med å koordinere alle aktiviteter og sørge for best mulig logistikk mellom leveranser, maskiner og folk i arbeid. Nylig støtte gravearbeidene uventet på en fjellrygg som måtte sprenges vekk. I et slikt prosjekt, som bokstavelig gjøres i upløyd mark, må man regne med noen overraskelser.

-Selv om det kan oppstå mindre forsinkelser på grunn av uventete forhold, så regner vi med at trenings- og testfeltet med bygg er klart til åpning i oktober måned, sier Trond.

Jobber også med innhold

Daglig leder Sjur Tveite i Vannsenteret forteller at det nå, i tillegg til byggeprosjektet, arbeides aktivt med å gjøre klar for de første aktivitetene som senteret vil tilby når det åpner utpå høsten.

-Målet er at denne åpningsporteføljen blir publisert i løpet av sommeren. Senteret må nok måtte gå seg litt til  i løpet av senhøsten og vinteren, samtidig som både tilbud og aktivitetsnivå vil øke utover 2024, forklarer Sjur. 

Les mer om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på senterets nettsider

Drifts- og undervisningsbygget oppføres i massivt tre
Etablering av kummer i treningsfeltet
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer