6255 3030 post@norskvann.no

Vannbransjens innspill til statsbudsjettet for 2024

23. mar, 2023 | Interessesaker, Rammebetingelser, Samfunnsutvikling

Norsk Vann har gitt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjettet, for å sikre at det tilrettelegges for best mulig utnyttelse av ressursene som benyttes i denne samfunnskritiske sektoren.

Vi håper at våre innspill kan bidra til at statsbudsjettet for 2024 tar opp i seg statens ansvar for å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å følge opp vann- og avløpssektoren.

Vår sektor forholder seg til flere departementer, jf. adresselisten. Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil og nødvendige insentiver i statsbudsjettet for 2024.

 

Våre prioriterte saker for statsbudsjettet 2024 er:
  1. Norsk Vann mener at regjeringen må sette av nok ressurser til Miljødirektoratet og Statsforvalterne for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, for å bistå kommunene med den viktige jobben for å sikre rent vann og godt miljø – uten at kostnadene blir unødig store for landets innbyggere.
  2. For å møte markedssvikten må myndighetene også få på plass en handlingsplan sammen med bransjen. Da kan man prioritere de riktige prosjektene først, og med det allokert ressursene til det beste for miljøet og mest mulig kostnadseffektivt for innbyggerne.
  3. Norsk Vann mener at regjeringen må utvide program for teknologiutvikling i vannbransjen slik at ordningen vil gjelde utfordringer på hele vann- og avløpsområdet. Dvs. at i løpet av 2024 bør ordningen opp til minst 25 millioner kr, og økes opp til minst 50 mill. kr de neste to årene.

Hele innspillet Norsk Vann har sendt inn til regjeringens statsbudsjett for 2024 kan leses her

Kontaktperson

Thomas Langeland Jørgensen
Stabsleder
Tlf.: 950 49 728

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer