6255 3030 post@norskvann.no

Tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

2. okt, 2023 | Avløp, Renseanlegg

Regjeringen har bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Rammen for ordningen vedtas i statsbudsjettet og forventes å være 12 millioner kroner i 2024.

Les mer om hvem som kan søke om hva man kan søke støtte til her:

Tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Norsk Vann oppfordrer våre medlemmer til å søke om midler, og spesielt til samarbeidsprosjekter med flere kommuner.

Det er bla. mulighet til å søke midler til uttesting av teknologi for nitrogenfjerning. Det finnes i dag flere teknologier for nitrogenfjerning, men det er få som er utprøvd på norske renseanlegg/for norske forhold. Her er det behov for flere piloter og vi håper at dette kan være interessant for flere kommuner/renseanlegg.

«Fremtidens renseanlegg» med felles søknad

LUP-prosjektet «Fremtidens renseanlegg» omfatter 23 kommuner i Østlandsområdet som samhandler om å få oversikt over behovet i regionen, hva utfordringene består i mer konkret og hvilke innspill markedet har til behovet for fremtidens renseanlegg. 

Norsk Vann vil på vegne av aktørene i prosjektet søke om tilskudd fra ovennevnte ordning. 

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann lanserer i disse dager et kurs i nitrogenfjerning. Kurset er utviklet i samarbeid med Hallvard Ødegaard, og har til formål å øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien rundt og metoder for fjerning av nitrogen.

Les om kurset her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Kurs i nitrogenfjerning – e-læringskurs

Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive for nitrogen, er det stort behov for kunnskap om nitrogenfjerning. Norsk Vann tilbyr nå kurs i nitrogenfjerning, som e-læringskurs. Det er det vi kaller et “løpende” kurs som er digitalt, hvor du kan...

les mer