6255 3030 post@norskvann.no

Tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

2. okt, 2023 | Avløp, Renseanlegg

Regjeringen har bevilget midler til en tilskuddsordning for å redusere utslipp av nitrogen fra kommunalt avløpsvann til Oslofjorden.

Rammen for ordningen vedtas i statsbudsjettet og forventes å være 12 millioner kroner i 2024.

Les mer om hvem som kan søke om hva man kan søke støtte til her:

Tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Norsk Vann oppfordrer våre medlemmer til å søke om midler, og spesielt til samarbeidsprosjekter med flere kommuner.

Det er bla. mulighet til å søke midler til uttesting av teknologi for nitrogenfjerning. Det finnes i dag flere teknologier for nitrogenfjerning, men det er få som er utprøvd på norske renseanlegg/for norske forhold. Her er det behov for flere piloter og vi håper at dette kan være interessant for flere kommuner/renseanlegg.

«Fremtidens renseanlegg» med felles søknad

LUP-prosjektet «Fremtidens renseanlegg» omfatter 23 kommuner i Østlandsområdet som samhandler om å få oversikt over behovet i regionen, hva utfordringene består i mer konkret og hvilke innspill markedet har til behovet for fremtidens renseanlegg. 

Norsk Vann vil på vegne av aktørene i prosjektet søke om tilskudd fra ovennevnte ordning. 

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann lanserer i disse dager et kurs i nitrogenfjerning. Kurset er utviklet i samarbeid med Hallvard Ødegaard, og har til formål å øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teorien rundt og metoder for fjerning av nitrogen.

Les om kurset her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer