6255 3030 post@norskvann.no

SINTEF tilbyr personsertifisering for service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

SINTEF har etablert en ny personsertifiseringsordning for Service av minirenseanlegg for dokumentasjon av kompetanse på drift og vedlikehold (service) på denne type anlegg.

Forurensningsforskriftens § 12-13 stiller krav til at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. I vedlegg 2, punkt 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften spesifiseres det at en forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om service med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

En personsertifisering vil dokumentere at personer som utfører service har relevant kompetanse, og at denne kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes. Etableringen av en personsertifiseringsordning for service av minirenseanlegg vil gjøre det lettere for kommunene å stille krav til dokumentasjon av kompetanse, og gjennom dette sikre at servicetjenester utføres av personell med nødvendig kompetanse.

SINTEF er sertifiseringsorgan for denne ordningen med personsertifisering for service av minirenseanlegg. Når ordningen blir igangsatt vil en søkbar liste over sertifiserte personer være oppdatert på våre nettsider sintefcertification.no.

For å kunne søke om personsertifikat for service av minirenseanlegg må søkeren ha gjennomført kurset Service av minirenseanlegg- grunnlag for personsertifisering, og bestått tilhørende eksamen. I tillegg må søker ha gjennomført produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør og mottatt dokumentasjon på dette i form av signert egenbekreftelsesskjema for de produkter sertifiseringen skal omfatte. Det vil fremgå av sertifikatet hvilke produkter (anleggstyper) som innehaveren av sertifikatet har dokumentert opplæring på.

Mer informasjon om produktspesifikk opplæring og personsertifiseringsordningen finner du på sintefcertification.no. 

For personer som har tatt servicekurs i regi av Avløp Norge i perioden 2018 til 2019 er det tilrettelagt en overgangsordning som innebærer at de kan gå opp til eksamen uten å gjennomføre hele kurset på nytt. Overgangsordningen vil gjelde til 31. juli 2023.

Et nytt kurssamarbeid i regi av NMBU, NIBIO og Norsk Vann vil fra og med våren 2022 tilby kurset Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering.

På bildet: Ina Rasmussen tar vannprøve fra et minirenseanlegg

Av Willy Røstum Thelin og Anne-Jorunn Enstad, Sintef

Relaterte nyhetssaker

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer
Kurs i nitrogenfjerning

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann gjennomfører kurs i nitrogenfjerning 4. og 5. mai i Oslo. Formålet med kurset er å øke kompetansen innen metoder for nitrogenfjerning og dimensjonering av denne typen avløpsrenseanlegg. Skal vi nå målene om god tilstand i vannforekomster som er sensitive...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk Vann...

les mer
Driftsoperatørkurs avløp

Driftsoperatørkurs avløp

Vi arrangerer 3-ukers kurs for driftsoperatører på avløpsrenseanlegg på Hamar med oppstart uke 36. Hovedmålgruppen er nåværende eller kommende driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Det anbefales minimum 6 måneders...

les mer
Nettverk for mindre renseløsninger

Nettverk for mindre renseløsninger

Norsk Vann har etablert ulike nettverksgrupper og vi har fått flere ønsker om å starte en nettverksgruppe om temaet mindre avløpsløsninger. Vi lytter til medlemmene våre og setter i gang et slikt nettverk. Målet med nettverksgruppene til Norsk Vann er å etablere et...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Vi arrangerer kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes, Rogaland, 14.-16. mars. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at...

les mer