6255 3030 post@norskvann.no

SINTEF tilbyr personsertifisering for service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

SINTEF har etablert en ny personsertifiseringsordning for Service av minirenseanlegg for dokumentasjon av kompetanse på drift og vedlikehold (service) på denne type anlegg.

Forurensningsforskriftens § 12-13 stiller krav til at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. I vedlegg 2, punkt 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften spesifiseres det at en forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om service med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

En personsertifisering vil dokumentere at personer som utfører service har relevant kompetanse, og at denne kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes. Etableringen av en personsertifiseringsordning for service av minirenseanlegg vil gjøre det lettere for kommunene å stille krav til dokumentasjon av kompetanse, og gjennom dette sikre at servicetjenester utføres av personell med nødvendig kompetanse.

SINTEF er sertifiseringsorgan for denne ordningen med personsertifisering for service av minirenseanlegg. Når ordningen blir igangsatt vil en søkbar liste over sertifiserte personer være oppdatert på våre nettsider sintefcertification.no.

For å kunne søke om personsertifikat for service av minirenseanlegg må søkeren ha gjennomført kurset Service av minirenseanlegg- grunnlag for personsertifisering, og bestått tilhørende eksamen. I tillegg må søker ha gjennomført produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør og mottatt dokumentasjon på dette i form av signert egenbekreftelsesskjema for de produkter sertifiseringen skal omfatte. Det vil fremgå av sertifikatet hvilke produkter (anleggstyper) som innehaveren av sertifikatet har dokumentert opplæring på.

Mer informasjon om produktspesifikk opplæring og personsertifiseringsordningen finner du på sintefcertification.no. 

For personer som har tatt servicekurs i regi av Avløp Norge i perioden 2018 til 2019 er det tilrettelagt en overgangsordning som innebærer at de kan gå opp til eksamen uten å gjennomføre hele kurset på nytt. Overgangsordningen vil gjelde til 31. juli 2023.

Et nytt kurssamarbeid i regi av NMBU, NIBIO og Norsk Vann vil fra og med våren 2022 tilby kurset Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering.

På bildet: Ina Rasmussen tar vannprøve fra et minirenseanlegg

Av Willy Røstum Thelin og Anne-Jorunn Enstad, Sintef

Relaterte nyhetssaker

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA-transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Driftsoperatøropplæring forkurs arrangeres på Hamar 9.-11. november på Astoria Hotell. Hovedmålgruppen for kurset er...

les mer
Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Kurs: Elektro for ikke-elektrikere 27.-28. september

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, 27.-28. september på Ringsaker videregående skole. Målgruppen for kurset er personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter...

les mer
Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Digitalt teorikurs for fagbrev (VAT)/KP – frist 1. september!

Vannbransjen ønsker flere fagfolk for å trygge drikkevannskvaliteten og miljøet i fremtiden. Norsk Vann tilbyr derfor fagopplæringskurs i kjemi/prosess for vann- og avløpsbransjen. Neste kurs foregår digitalt med totalt 10 samlinger, fire på høsten og seks på våren....

les mer
Kurs i NoDig-metoder

Kurs i NoDig-metoder

Jobber du med ledningsfornyelse og er interessert i å lære mer om grøftefri ledningsrenovering? Norsk Vann og SSTT arrangerer kurs i NoDig-metoder 17.-18. november på Thon Hotel Bergen Airport. Kurset er særlig rettet mot ledningseiere og rådgivere som har liten eller...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett 20.–22. september i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett 20.–22. september i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen som jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Nettkurs om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg

Hvem har ansvar for tilstrekkelig vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg? Er det vannverket, brannvesenet, bygningseier eller bruker? Dette og andre relevante spørsmål om vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg får du svar på hvis du melder deg...

les mer