6255 3030 post@norskvann.no

SINTEF tilbyr personsertifisering for service av minirenseanlegg

5. mar, 2022 | Kurs, Spredt avløp

SINTEF har etablert en ny personsertifiseringsordning for Service av minirenseanlegg for dokumentasjon av kompetanse på drift og vedlikehold (service) på denne type anlegg.

Forurensningsforskriftens § 12-13 stiller krav til at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. I vedlegg 2, punkt 2.3 i kapittel 11 i forurensningsforskriften spesifiseres det at en forutsetning for tilstrekkelig funksjonalitet for minirenseanlegg er at det inngås skriftlig avtale om service med leverandør eller annen fagkyndig virksomhet.

En personsertifisering vil dokumentere at personer som utfører service har relevant kompetanse, og at denne kompetansen vedlikeholdes og opprettholdes. Etableringen av en personsertifiseringsordning for service av minirenseanlegg vil gjøre det lettere for kommunene å stille krav til dokumentasjon av kompetanse, og gjennom dette sikre at servicetjenester utføres av personell med nødvendig kompetanse.

SINTEF er sertifiseringsorgan for denne ordningen med personsertifisering for service av minirenseanlegg. Når ordningen blir igangsatt vil en søkbar liste over sertifiserte personer være oppdatert på våre nettsider sintefcertification.no.

For å kunne søke om personsertifikat for service av minirenseanlegg må søkeren ha gjennomført kurset Service av minirenseanlegg- grunnlag for personsertifisering, og bestått tilhørende eksamen. I tillegg må søker ha gjennomført produktspesifikk opplæring hos produsent/leverandør og mottatt dokumentasjon på dette i form av signert egenbekreftelsesskjema for de produkter sertifiseringen skal omfatte. Det vil fremgå av sertifikatet hvilke produkter (anleggstyper) som innehaveren av sertifikatet har dokumentert opplæring på.

Mer informasjon om produktspesifikk opplæring og personsertifiseringsordningen finner du på sintefcertification.no. 

For personer som har tatt servicekurs i regi av Avløp Norge i perioden 2018 til 2019 er det tilrettelagt en overgangsordning som innebærer at de kan gå opp til eksamen uten å gjennomføre hele kurset på nytt. Overgangsordningen vil gjelde til 31. juli 2023.

Et nytt kurssamarbeid i regi av NMBU, NIBIO og Norsk Vann vil fra og med våren 2022 tilby kurset Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering.

På bildet: Ina Rasmussen tar vannprøve fra et minirenseanlegg

Av Willy Røstum Thelin og Anne-Jorunn Enstad, Sintef

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Kurs i vann- og avløpsrett i Oslo

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Kurs i vann- og avløpsrett – 29.-31. mai i Tromsø

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Er du saksbehandler eller leder i kommunen, og jobber med forvaltning av vann- og avløpstjenester? Da er dette kurset for deg! Norsk Vann tilbyr...

les mer