6255 3030 post@norskvann.no

Nyttig utdanning i beredskap og krisehåndtering

13. jun, 2023 | Sikkerhet og beredskap, Utdanning

-Jeg har ansvaret for å utarbeide og holde tak i risikovurderinger, beredskapsanalyser og beredskapsplanverket vårt på Vann og avløp i Drammen kommune. Dette studiet har mer eller mindre vært en opplæring i min stilling, og har vært svært relevant fra start til slutt.

Det sier Martin Vedvik, overingeniør for sikkerhet og beredskap i Drammen kommune, etter å ha fullført utdanningen «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» som Norsk Vann tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiet gir en god oversikt over beredskapsfaget og er bygget på mye interessant litteratur, som virkelig gir anledning til å dykke dypt i sikkerhets- og beredskapsteori. Det har også vært mange gode gjesteforelesere innom, som har kommet med stor faglig tyngde og verdifulle perspektiver.

-Det viktigste av alt dette studiet tilbyr, er et større nettverk!

Vi som jobber med sikkerhet og beredskap i vann- og avløpsvirksomheter rundt om i landet blir fort sittende litt alene. Dette studiet gir en unik anledning til å jobbe, diskutere og ikke minst ha det hyggelig sammen med likesinnede – også etter studiene.

Jeg anbefaler studiet for alle som har en sikkerhets- og beredskapsfunksjon i vann- og avløpsbransjen!

Sjekk ut om dette kan være en utdanning for deg eller noen i din virksomhet eller etat!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie utover våren. Fredag 9. februar er temaet «bransjens behov for utdanning og kompetanse», og du får høre om OsloMet sin nye masterutdanning og FoU-prosjekter. Fredagen etter, den 16. februar, er temaet «Muligheter med nytt...

les mer