6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann deltar på VA-Messene

10. mar, 2022 | Samfunnsutvikling

Norsk Vann er godt fornøyd med samarbeidet med VA og VVS Produsentene (VVP), og deltar på alle de fire VA-Messene som arrangeres i år. 

Først ute på årets tour var Kristiansand tirsdag 8. mars, og det var tydelig at VA-folket satte pris på å endelig kunne møtes igjen til en fysisk messe med foredrag, utstillinger og viktig nettverksbygging. 

– Dette er både en regional kortreist messe der kommunenes folk og rådgivere fra regionen kan ta og føle på ting og treffe sine faste kontakter, det har vært en tørketid for menneskelig kontakt, personlig kontakt er ofte en forutsetning for godt samarbeid og innovasjon. Samtidig som det er en nasjonal messe for bransjen til å vise fram nye løsninger. Det er også en liten signingsferd for oss, det er godt å komme ut igjen og lytte og lære, sa en engasjert Bjarne Haugland til VAnytt.

En som tydelig ga uttrykk for at han var tilfreds med besøk og respons var Ivan Rosenborg fra Krohne, som umiddelbart fikk støtte fra Norsk Vanns representant og foredragsholder Thomas Jørgensen, som hadde tatt seg tid til en runde i en pause mellom sine foredrag.

 

– Det er godt og komme ut og treffe kjentfolk igjen og at Norsk Vann er til stede er et positivt innslag. Det er med og samler bevisstheten vår. Vi skal presentere produktene våre, men alt vi gjør er en del av en helhet og skal være til samfunnsnytte, sa Rosenborg.

– Norsk Vann skal peke på behov, samle erfaringer, hjelpe kommunene til å lykkes og spre kunnskap til bransjen. Men vi må ikke glemme at gode leverandører med stadig bedre teknologi, er de som til syvende og sist gjør at det hele fungerer og henger sammen. Dette er veldig lærerikt for meg å være med på, understreket Thomas Jørgensen. 

Jørgensen gikk i sitt foredrag gjennom status for VA-Norge, presenterte Norsk Vanns ambisjoner og ulike perspektiver for hvordan framtidens mål og krav skal oppfylles.

– Det er mye som skal løses framover. Det er etterslep i nødvendige investeringer og stort behov for kompetanse. Et nyttig, men strengt regime med selvkost, gir begrensede muligheter for innovasjon og utvikling. Her håper vi at kommunene skal få bedre armslag, sier Jørgensen.

Norsk Vann deltar også på de resterende VA-Messene:

  • Bergen, Grieghallen 10.mars
  • Oslo, Telenor Arena 15.mars
  • Trondheim, Tapperiet Dahls 17.mars

Seminarene er helt gratis og det kreves ingen spesiell påmelding bortsett fra registrering til messen her: www.vamessene.no

Du kan lese mer fra VA-Messene i Kristiansand på VAnytt

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

«Ny» nettverksgruppe for kommunikasjon

Norsk Vann ønsker å revitalisere kommunikasjonsnettverket etter mal fra andre nettverksgrupper vi har opprettet.  Målet med Kommunikasjonsnettverket er å skape et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis,...

les mer