6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann deltar på VA-Messene

10. mar, 2022 | Samfunnsutvikling

Norsk Vann er godt fornøyd med samarbeidet med VA og VVS Produsentene (VVP), og deltar på alle de fire VA-Messene som arrangeres i år. 

Først ute på årets tour var Kristiansand tirsdag 8. mars, og det var tydelig at VA-folket satte pris på å endelig kunne møtes igjen til en fysisk messe med foredrag, utstillinger og viktig nettverksbygging. 

– Dette er både en regional kortreist messe der kommunenes folk og rådgivere fra regionen kan ta og føle på ting og treffe sine faste kontakter, det har vært en tørketid for menneskelig kontakt, personlig kontakt er ofte en forutsetning for godt samarbeid og innovasjon. Samtidig som det er en nasjonal messe for bransjen til å vise fram nye løsninger. Det er også en liten signingsferd for oss, det er godt å komme ut igjen og lytte og lære, sa en engasjert Bjarne Haugland til VAnytt.

En som tydelig ga uttrykk for at han var tilfreds med besøk og respons var Ivan Rosenborg fra Krohne, som umiddelbart fikk støtte fra Norsk Vanns representant og foredragsholder Thomas Jørgensen, som hadde tatt seg tid til en runde i en pause mellom sine foredrag.

 

– Det er godt og komme ut og treffe kjentfolk igjen og at Norsk Vann er til stede er et positivt innslag. Det er med og samler bevisstheten vår. Vi skal presentere produktene våre, men alt vi gjør er en del av en helhet og skal være til samfunnsnytte, sa Rosenborg.

– Norsk Vann skal peke på behov, samle erfaringer, hjelpe kommunene til å lykkes og spre kunnskap til bransjen. Men vi må ikke glemme at gode leverandører med stadig bedre teknologi, er de som til syvende og sist gjør at det hele fungerer og henger sammen. Dette er veldig lærerikt for meg å være med på, understreket Thomas Jørgensen. 

Jørgensen gikk i sitt foredrag gjennom status for VA-Norge, presenterte Norsk Vanns ambisjoner og ulike perspektiver for hvordan framtidens mål og krav skal oppfylles.

– Det er mye som skal løses framover. Det er etterslep i nødvendige investeringer og stort behov for kompetanse. Et nyttig, men strengt regime med selvkost, gir begrensede muligheter for innovasjon og utvikling. Her håper vi at kommunene skal få bedre armslag, sier Jørgensen.

Norsk Vann deltar også på de resterende VA-Messene:

  • Bergen, Grieghallen 10.mars
  • Oslo, Telenor Arena 15.mars
  • Trondheim, Tapperiet Dahls 17.mars

Seminarene er helt gratis og det kreves ingen spesiell påmelding bortsett fra registrering til messen her: www.vamessene.no

Du kan lese mer fra VA-Messene i Kristiansand på VAnytt

Relaterte nyhetssaker

Hektisk på stand i Arendal

Hektisk på stand i Arendal

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte...

les mer
Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer så snart som mulig og innen 9. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) Hilde Sandstedt, Rana kommune Morten Finborud,...

les mer
KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober.  Rent drikkevann 84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal...

les mer