6255 3030 post@norskvann.no

Nasjonal vannberedskapskonferanse er i gang

9. mai, 2023 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

120 deltagere er på plass Scandic Hamar hotell på todagers Vannberedskapskonferanse. I tillegg følger 50 personer konferansen digitalt. Nasjonal Vannberedskapskonferanse er et samarbeid mellom Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet.

Norsk Vanns nye direktør Ragnhild Aalstad, med en fortid i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, åpnet konferansen på Hamar.

Tema på den første dagen er økt usikkerhet og sammensatte trusler,  og fysisk sikring og adgangskontroll. På dag to av konferansen er temaene forsyningssikkerhet og kommunikasjon, kompetanse og virksomhetsstyring.

Alle deltagerne får tilgang til opptak av konferansen, og vi kommer tilbake med flere artikler fra konferansen på norskvann.no og i Vannspeilet.

ragnhild aalstad

Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann, åpnet Vannberedskapskonferansen på Hamar 9. mai. 

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter med webinarer annenhver fredag utover våren. Neste gang er fredag 5. mai kl. 10-11. Da får du høre om 3 interessante masteroppgaver ved NMBU: Nye bestemmelser om vanntap i drikkevannsforskriften: Vurdering av konsekvenser for norske...

les mer