6255 3030 post@norskvann.no

Nasjonal vannberedskapskonferanse er i gang

9. mai, 2023 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

120 deltagere er på plass Scandic Hamar hotell på todagers Vannberedskapskonferanse. I tillegg følger 50 personer konferansen digitalt. Nasjonal Vannberedskapskonferanse er et samarbeid mellom Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet.

Norsk Vanns nye direktør Ragnhild Aalstad, med en fortid i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, åpnet konferansen på Hamar.

Tema på den første dagen er økt usikkerhet og sammensatte trusler,  og fysisk sikring og adgangskontroll. På dag to av konferansen er temaene forsyningssikkerhet og kommunikasjon, kompetanse og virksomhetsstyring.

Alle deltagerne får tilgang til opptak av konferansen, og vi kommer tilbake med flere artikler fra konferansen på norskvann.no og i Vannspeilet.

ragnhild aalstad

Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann, åpnet Vannberedskapskonferansen på Hamar 9. mai. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer