6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Nytt regelverk innen vannforsyning settes på agendaen 

2. feb, 2024 | Arrangement, Vann, Vannbehandling

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14. og 15. mars med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. På dag 1 er regelverksutvikling, vannbransjens erfaring fra «Hans» og nye fagrapporter fra Norsk Vann tema i parallell A. 

Ny versjon av EUs drikkevannsdirektivet ble vedtatt i 2020. Nødvendige endringer i drikkevannsforskriften ble sendt på høring i 2022. Innspillene fra høringsrunden er nå bearbeidet, og forslag til tekst for revidert drikkevannsforskrift er oversendt fra Mattilsynet til Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Hvilke endringer foreslås? Hva medfører dette i praksis? 

Her kan du se detaljert program og melde deg på årets fagtreff 

På fagtreffet vil Stig Atle Vange fra HOD orientere om det pågående regelverksutviklingsarbeidet og andre kommende føringer for bransjen som er under arbeid. Revidering av de norske målene for Protokoll for vann og helse er et av områdene det arbeides med. 

Mattilsynet vil gå nærmere inn på endringer i drikkevannsforskriften og viktige forhold som har betydning for kommunene/vannverkene. I tillegg får vi en gjennomgang av Mattilsynets fokus i 2024 – hva vektlegges i tilsyn og dialog med vannforsyningene?

Erfaringer fra «Hans»

Ekstremværet Hans ga viktige erfaringer. Vi benytter derfor god tid på lærdom fra fjorårets hendelser med fokus på samhandling og koordinering mellom kommunene og mellom de ulike nivåene i beredskapsorganisasjonene, ivaretagelse av vann og avløp, og råd til vannbransjen knyttet til ROS analyser og beredskapsforberedelser. Vi ser også nærmere på bruk av kokeanbefalinger og erfaring med vannbehandling ved endret råvann 

Parallellen avsluttes med informasjon fra nyere Norsk Vann rapporter/prosjekter innen vannforsyning.

Flere paralleller og sosialt treffpunkt 

Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass til mye spennende innhold. Vi gleder oss til å møtes og gjøre disse dagene til en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen. På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye. 

Gode erfaringer med å vise Norsk Vanns arrangementer digitalt, gjør at vi fortsetter med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass.   

Gleder oss til å møte dere på fagtreff. Velkommen! 

Her kan du se detaljert program og melde deg på årets fagtreff 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2023

Delta på Vannbransjens innovative møteplass og få oppdateringer om siste nytt. Konferansen arrangeres 26. oktober i Oslo. Hovedtema for i år er: Hvordan kan vi lykkes med å redusere lekkasjene fra det norske drikkevannsnettet? Hvordan kan overvann i større grad bli en...

les mer