6255 3030 post@norskvann.no
Status på arbeidet med Vannstandard

Status på arbeidet med Vannstandard

Beklageligvis er status på arbeidet med Vannstandarden at vi fortsatt ikke har funnet løsningen på et tilfredsstillende nettsted for å presentere krav og veiledning. En stor del av det faglige innholdet i form av krav og veiledning har vært klar en stund. Utfordringer...
Presentasjoner på Årskonferansen

Presentasjoner på Årskonferansen

Takk for sist på Norsk Vanns årskonferanse i Bergen! Nå er foredragene fra de ulike parallellene tilgjengelige for nedlasting. Det er dessverre kun foredragene som ble holdt fysisk i Bergen som blir lagt...
Trondheim kommune er Årets bedreVANN-kommune

Trondheim kommune er Årets bedreVANN-kommune

Under Norsk Vanns årskonferanse i Bergen 7.-8. september var det duket for kåring av Årets bedreVANN-kommune 2020. Prisen ble tildelt Trondheim kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. Kommunen topper...
Store utfordringer med overholdelse av rensekravene

Store utfordringer med overholdelse av rensekravene

Store utfordringer med overholdelse av rensekravene I 2020 var det de største kommunene som var best på vannforsyning, men også de som hadde størst utfordringer med å overholde rensekravene. Det slår Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenestene...
Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune i Østfold er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021. Det er godt gjort av en liten kommune, med få medarbeidere innen vann og avløp! – Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber...