6255 3030 post@norskvann.no

Arbeidsgruppe for optimal dataflyt fra bygging til drift av VA-anlegg

24. jun, 2022 | Samfunnsutvikling

Samfunnet er i digital endring og nye digitale løsninger vil gjennomsyre hvordan vi jobber og drifter i vannbransjen framover. Digitaliseringen skjer raskt, og behovet for å sikre god dataflyt mellom aktørene øker. Standarder som benyttes i VA-anlegg revideres sjelden og blir fort utdatert.

Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på bransjens behov og gi forslag til løsninger på hvordan bransjen kan samarbeide på best mulig måte vedrørende dataflyt. Arbeidsgruppa holder fram arbeidet etter den forrige arbeidsgruppen for optimal dataflyt i vannbransjen 2016-2018 som resulterte i Norsk Vann rapport 237/2018 «Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter» med tilhørende produktspesifikasjoner basert på SOSI-ledning med GML-formatet, publisert på Statens kartverks nettsider geonorge.no.

Mandat

Arbeidsgruppa skal bidra til å styrke Norsk Vanns og vannbransjens arbeid med dataflyt og oppdatering av relevante standarder ved å:

  1. Innhente kunnskap om behov og utfordringer knyttet til dataflyt i vannbransjen
  2. Vurdere og foreslå hvordan VA-bransjen kan samarbeide for å sikre god dataflyt mellom ulike aktører
  3. Foreslå en arbeidsform og organisering som holder relevante standarder, som gjelder dataflyt innen VA-anlegg, jevnlig oppdaterte
  4. Markedsføre og implementere arbeidsgruppas forslag

Deltakere i arbeidsgruppa:

Thomas Refsdal, Oslo kommune, VAV
Bjarne Fagerbakke, Oslo kommune, VAV
Lars Erik Hårberg, Trondheim kommune
Ahmed Jama, Nordre Follo kommune
Jørn Kåre Sommerseth, Narvik Vann
Christer Sundt Markgren, Halden kommune
Astri Fagerhaug , Norsk Vann – sekretær for gruppa

Relaterte nyhetssaker

Gratulerer med vanndagen!

Gratulerer med vanndagen!

22. mars markerer vi FN-dagen Verdens vanndag. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030. En altfor stor jobb, tenker du? Jo da, men husk at alle kan gjøre litt. Og hvis mange gjør litt blir det...

les mer
Hektisk på stand i Arendal

Hektisk på stand i Arendal

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte...

les mer