6255 3030 post@norskvann.no

Arbeidsgruppe for optimal dataflyt fra bygging til drift av VA-anlegg

24. jun, 2022 | Samfunnsutvikling

Samfunnet er i digital endring og nye digitale løsninger vil gjennomsyre hvordan vi jobber og drifter i vannbransjen framover. Digitaliseringen skjer raskt, og behovet for å sikre god dataflyt mellom aktørene øker. Standarder som benyttes i VA-anlegg revideres sjelden og blir fort utdatert.

Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på bransjens behov og gi forslag til løsninger på hvordan bransjen kan samarbeide på best mulig måte vedrørende dataflyt. Arbeidsgruppa holder fram arbeidet etter den forrige arbeidsgruppen for optimal dataflyt i vannbransjen 2016-2018 som resulterte i Norsk Vann rapport 237/2018 «Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter» med tilhørende produktspesifikasjoner basert på SOSI-ledning med GML-formatet, publisert på Statens kartverks nettsider geonorge.no.

Mandat

Arbeidsgruppa skal bidra til å styrke Norsk Vanns og vannbransjens arbeid med dataflyt og oppdatering av relevante standarder ved å:

  1. Innhente kunnskap om behov og utfordringer knyttet til dataflyt i vannbransjen
  2. Vurdere og foreslå hvordan VA-bransjen kan samarbeide for å sikre god dataflyt mellom ulike aktører
  3. Foreslå en arbeidsform og organisering som holder relevante standarder, som gjelder dataflyt innen VA-anlegg, jevnlig oppdaterte
  4. Markedsføre og implementere arbeidsgruppas forslag

Deltakere i arbeidsgruppa:

Thomas Refsdal, Oslo kommune, VAV
Bjarne Fagerbakke, Oslo kommune, VAV
Lars Erik Hårberg, Trondheim kommune
Ahmed Jama, Nordre Follo kommune
Jørn Kåre Sommerseth, Narvik Vann
Christer Sundt Markgren, Halden kommune
Astri Fagerhaug , Norsk Vann – sekretær for gruppa

Relaterte nyhetssaker

Hektisk på stand i Arendal

Hektisk på stand i Arendal

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte...

les mer
Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer så snart som mulig og innen 9. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) Hilde Sandstedt, Rana kommune Morten Finborud,...

les mer
Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann er godt fornøyd med samarbeidet med VA og VVS Produsentene (VVP), og deltar på alle de fire VA-Messene som arrangeres i år.  Først ute på årets tour var Kristiansand tirsdag 8. mars, og det var tydelig at VA-folket satte pris på å endelig kunne møtes igjen...

les mer
Vannspeilet nummer 4 – 2021

Vannspeilet nummer 4 – 2021

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet er nå tilgjengelig på web og sendt ut digitalt til aktuelle mottakere. Bladet er også snart fysisk i postkassa. Temaer Blant temaene i denne utgaven av Vannspeilet kan du lese om hvordan Glitrevannverket utnytter potensiell energi fra...

les mer