6255 3030 post@norskvann.no

Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet – Erfaringer fra bransjen

25. okt, 2023 | Rapporter, Vann, Vannbehandling

Norsk Vann rapport 279/2023 er nå tilgjengelig i Vannbokhandelen. Her kan du lese om erfaringer fra norske kommuner som har testet ulike metoder for overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet. Hva forteller de ulike metodene om vannkvaliteten, og hva krever de av kompetanse og oppfølging?

Det er ønske om bedre overvåkning og mer kunnskap om hvordan drikkevannskvaliteten påvirkes av forhold i distribusjonssystemet. Dagens rutineovervåkning med tradisjonelle dyrkingsmetoder er stikkprøvebasert og gir begrenset informasjon om systemet.

Rapporten oppsummerer erfaringer fra vannverk i Norge som har tatt i bruk ulike metoder for å overvåke vannkvaliteten på distribusjonsnettet. Dette inkluderer daglig automatisk analyse av koliforme bakterier eller E. coli med Colifast ALARM, telling av totalantall bakterier hver 3-6 time med online flowcytometer (Bactosense), online måling av trykk, temperatur og turbiditet, samt stikkprøver som analyseres for ATP. I tillegg er det oppsummert erfaringer fra sammenstilling av historiske vannkvalitetsdata, mer kompliserte metoder som gir informasjon om bakteriesammensetningen (DNA-sekvensering) og om muligheter ved bruk av maskinlæring. Rapporten inneholder også andre relevante erfaringer som suksessfaktorer for å lykkes med prosjekter, nyttige vurderinger før innkjøp av nye instrumenter og konkrete eksempler på tolkning av analysedata fra problemstillinger hos vannverkene.

Generelt er erfaringene at bruk av nye overvåkningsmetoder gir økt kunnskap og bevissthet rundt vannkvaliteten, og kan bidra til å avdekke tekniske feil og svakheter som gir økt risiko for forurensning. Selv relativt enkle instrumenter kan gi verdifull innsikt i vannforsyningssystemet, dersom resultatene sees i sammenheng med øvrige driftsdata (rutineprøver, hendelser, vannmengder og trykk), og dersom det settes av nok ressurser til oppfølging.

Urd Ingunn Eriksen fra Bergen Vann har vært primus motor for prosjektet og har skrevet rapporten. Hun har fått god hjelp fra styringsgruppen som bestod av Paula Pellikainen, Bergen Vann, Lisbeth Sloth, Bærum kommune, Unni S. Lea, IVAR IKS, Ane H. Kjenseth og Ingvild F. Ullmann, Oslo VAV, Margrethe Husebø, Drammen kommune og Karen H. Buan, Trondheim kommune.

Urd vil presentere rapporten på Norsk Vanns diskusjonsforum fredag 27. oktober kl. 12-13.30. Send gjerne en epost til Ingun Tryland hvis du ikke allerede har fått TEAMS-invitasjon.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt- og smaksproblemer i drikkevann?

Lukt og smak i drikkevann er et komplekst fagfelt. For å løse problemer som oppstår, kreves god kunnskap om vannkilde, vannbehandling og distribusjonssystemet. Samspillet mellom et kompetansemiljø innen lukt og smak i drikkevann og anleggseier, er nødvendig for å...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer