6255 3030 post@norskvann.no

Ny mal for beredskapsplan for vann og avløp er utarbeidet

10. mar, 2023 | Sikkerhet og beredskap

Ny mal for beredskapsplan er slanket og gjort mer operativ. Den er tilgjengelig på Norsk Vann sine sider om sikkerhet og beredskap i vannbransjen.

Revidering av malen ble gjort utfra et ønske om å få en slankere og mer operativ beredskapsplan. Planen består av en operativ del og en administrativ del. I tillegg er det lagd eksempler på funksjons- og aksjonskort.

Oppdaterte filer er lagt ut på våre sider om ROS og beredskap

Malene kan også lastes direkte ned her 

Arbeidet er utført av Proactima ved Geir Hovind-Breisnes. En styringsgruppe har bistått i utarbeidelse og kvalitetssikring av malen. I styringsgruppen har følgende deltatt: Lene Veraas (Statsforvalteren i Oslo og Viken), Sissel Margrethe Berge (IVAR IKS), Martin Vedvik (Drammen kommune), Tore Rannestad (Stavanger kommune), Arild Jørstad (Lillehammer kommune) og Frode Skår (Norsk Vann) og prosjektleder Kjetil Furuberg (Norsk Vann).

Relaterte nyhetssaker

Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer