6255 3030 post@norskvann.no

Ny mal for beredskapsplan for vann og avløp er utarbeidet

10. mar, 2023 | Sikkerhet og beredskap

Ny mal for beredskapsplan er slanket og gjort mer operativ. Den er tilgjengelig på Norsk Vann sine sider om sikkerhet og beredskap i vannbransjen.

Revidering av malen ble gjort utfra et ønske om å få en slankere og mer operativ beredskapsplan. Planen består av en operativ del og en administrativ del. I tillegg er det lagd eksempler på funksjons- og aksjonskort.

Oppdaterte filer er lagt ut på våre sider om ROS og beredskap

Malene kan også lastes direkte ned her 

Arbeidet er utført av Proactima ved Geir Hovind-Breisnes. En styringsgruppe har bistått i utarbeidelse og kvalitetssikring av malen. I styringsgruppen har følgende deltatt: Lene Veraas (Statsforvalteren i Oslo og Viken), Sissel Margrethe Berge (IVAR IKS), Martin Vedvik (Drammen kommune), Tore Rannestad (Stavanger kommune), Arild Jørstad (Lillehammer kommune) og Frode Skår (Norsk Vann) og prosjektleder Kjetil Furuberg (Norsk Vann).

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker