6255 3030 post@norskvann.no

Nettverksgrupper i Norsk Vann

19. aug, 2022 | Arrangement, Avløp

Norsk Vann ønsker å fortsette med nettverksgrupper innen avløp. Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige anleggene/kommunene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer.

Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Det er mange oppgaver som skal løses fremover både på nye og eksisterende anlegg, og det er viktig at man kan lære av hverandre. La oss dele de gode ideene og erfaringene slik at vi kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

På oppstartsmøtene vil vi diskutere ønskelige temaer for høsten og deretter sette opp en plan for møtene frem til jul.

Send en epost til Elisabeth Lyngstad hvis du ønsker å delta i en eller flere av nettverkene. Det er satt opp en målgruppe under hvert tema, men det er lov å delta i alle nettverkene man ønsker. Det er også satt opp eksempler på temaer som kan diskuteres basert på tidligere innspill, men temaene for høstens møter vil bli diskutert på oppstartsmøte. Skriv gjerne i påmeldings e-posten om du har forslag til tema og om du har noe du kan tenke deg å presentere for resten. Det kan være gode og dårlige erfaringer eller «tips og triks» som andre kan lære av.

Tilbakemeldingene fra de tidligere nettverkene har vært veldig positive og vi håper på mange deltakere. Dette skal være et lavterskeltilbud og det er lov å ikke bli med på alle møtene. Det er imidlertid viktig at de som er med i nettverkene deltar med sine erfaringer slik at man får en god diskusjon og erfaringsutveksling i møtene.

Møtene er digitale på TEAMS, men etter ønske fra tidligere nettverksmedlemmer prøver vi å få til en fysisk samling i løpet av året hos en medlemskommune/på et avløpsrenseanlegg.

 

Vi fortsetter med følgende nettverksgrupper innen avløp:

Drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg (tidligere Arbeidsgruppe for optimalisering av avløpsrenseanlegg)

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling innen drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg
 • Målgruppe: Driftsoperatører og personell som jobber på avløpsrenseanlegg.
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Torsdag uke 34-38-42-46-50 fra kl. 12-13:30. Første møte blir torsdag 25.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Energioptimalisering, egenkontroll/prøvetaking, hydraulikk gjennom anlegget, sand/fettfang, prosessvannssystem, tips og triks ang. rister og ristgods på avveie, kompetanseheving innen avløpsbransjen (hvordan de enkelte anlegg utdanner sine driftsoperatører)

Nybygging og ombygging av anlegg

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal bygge om eller bygge nye avløpsrenseanlegg
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Onsdag uke 35-39-43-47-51 fra kl. 12-13:30. Første møte blir onsdag 31.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Alternativer til sekundærrensing (Anaerobi/NVP), BAT – Utviklingen av praksisen rundt Industriutslippsdirektivet og tolkningen av lovverket, Nitrogenrensing for mindre avløpsanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, Renseteknologi for nitrogen, Problemstillinger rundt det med overgang fra §13 anlegg til §14, Offentlige anskaffelser

Utslippstillatelser

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal søke om utslippstillatelse.
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Onsdag uke 38-42-46-50 fra kl. 12-13:30. Første møte blir onsdag 21.9.

Fremmedvann på ledningsnett (tidligere arbeidsgruppe for fremmedvann)

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med fremmedvann.
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen som jobber med fremmedvann
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Tirsdag uke 35-39-43-47-51 fra kl. 12-13:30. Første møte blir tirsdag 30.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Modeller av SP-nett og OV-nett for å si noe om kildene til fremmedvann, Lekkasjer fra avløpsnettet, Metodeutvikling for å finne kilder til og kvantifisere forurensningsutslipp fra spillvannsnettet og andre kilder

Det foreslås også å opprette følgende grupper hvis det interesse for dette. Disse møtes hver 2. mnd. eller ved behov:

Slam/biorest/biogass

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med slam og biogass
 • Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter hver 2. mnd. Bestemmes når man ser om det er interesse for nettverket.
  Eksempler på mulige temaer: Drift og oppfølging av råtnetanker, erfaringer med biogassanlegg, tekniske løsninger, bruk av slam, kvalitet

Rapportering og oppfølging av krav i utslippstillatelser

 • Mål: Erfaringsutveksling for de som jobber med rapportering og krav i utslippstillatelser
 • Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter hver 2. mnd. Bestemmes når man ser om det er interesse for nettverket.
  Eksempler på mulige temaer: Beregningsmetoder, Fosforregnskap for avløpsledningsnett, Påslippstillatelser, Oljeutskillere, Kildesporing, ROS-analyser, Tiltak i forhold til rapportering opp mot mal for nye utslippstillatelser fra statsforvalteren, Resipientovervåking

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Foredragene og opptakene fra Norsk Vanns årskonferanse 2022 i Drammen er nå tilgjengelige. Du finner dem her: Foredragene Opptakene (forbeholdt de som deltok på konferansen, passord er tilsendt på epost) Filmene tas ned 9. oktober 2022, så pass på å se dem før...

les mer
Festkveld med prisutdelinger

Festkveld med prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand Under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse tirsdag kveld var det mange som ble hedret for sin innsats for vannbransjen. Omdømmepris, Bærekraftpris samt prisen til Mest aktive person ble delt ut. I tillegg var det mange som skulle takkes av...

les mer
Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Klepp er Årets bedreVANN-kommune 2021!

Foto: Odd Borgestrand På tampen av Årskonferansens første dag var det nok en pris som skulle deles ut. Norsk Vanns egen benchmarkingsordning, bedreVANN, kårer hvert år Årets bedreVANN-kommune, og denne gang gikk prisen til Klepp kommune. Kommunen er årets kommune...

les mer