6255 3030 post@norskvann.no

Nettverksgrupper i Norsk Vann

19. aug, 2022 | Arrangement, Avløp

Norsk Vann ønsker å fortsette med nettverksgrupper innen avløp. Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige anleggene/kommunene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer.

Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Det er mange oppgaver som skal løses fremover både på nye og eksisterende anlegg, og det er viktig at man kan lære av hverandre. La oss dele de gode ideene og erfaringene slik at vi kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

På oppstartsmøtene vil vi diskutere ønskelige temaer for høsten og deretter sette opp en plan for møtene frem til jul.

Send en epost til Elisabeth Lyngstad hvis du ønsker å delta i en eller flere av nettverkene. Det er satt opp en målgruppe under hvert tema, men det er lov å delta i alle nettverkene man ønsker. Det er også satt opp eksempler på temaer som kan diskuteres basert på tidligere innspill, men temaene for høstens møter vil bli diskutert på oppstartsmøte. Skriv gjerne i påmeldings e-posten om du har forslag til tema og om du har noe du kan tenke deg å presentere for resten. Det kan være gode og dårlige erfaringer eller «tips og triks» som andre kan lære av.

Tilbakemeldingene fra de tidligere nettverkene har vært veldig positive og vi håper på mange deltakere. Dette skal være et lavterskeltilbud og det er lov å ikke bli med på alle møtene. Det er imidlertid viktig at de som er med i nettverkene deltar med sine erfaringer slik at man får en god diskusjon og erfaringsutveksling i møtene.

Møtene er digitale på TEAMS, men etter ønske fra tidligere nettverksmedlemmer prøver vi å få til en fysisk samling i løpet av året hos en medlemskommune/på et avløpsrenseanlegg.

 

Vi fortsetter med følgende nettverksgrupper innen avløp:

Drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg (tidligere Arbeidsgruppe for optimalisering av avløpsrenseanlegg)

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling innen drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg
 • Målgruppe: Driftsoperatører og personell som jobber på avløpsrenseanlegg.
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Torsdag uke 34-38-42-46-50 fra kl. 12-13:30. Første møte blir torsdag 25.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Energioptimalisering, egenkontroll/prøvetaking, hydraulikk gjennom anlegget, sand/fettfang, prosessvannssystem, tips og triks ang. rister og ristgods på avveie, kompetanseheving innen avløpsbransjen (hvordan de enkelte anlegg utdanner sine driftsoperatører)

Nybygging og ombygging av anlegg

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal bygge om eller bygge nye avløpsrenseanlegg
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Onsdag uke 35-39-43-47-51 fra kl. 12-13:30. Første møte blir onsdag 31.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Alternativer til sekundærrensing (Anaerobi/NVP), BAT – Utviklingen av praksisen rundt Industriutslippsdirektivet og tolkningen av lovverket, Nitrogenrensing for mindre avløpsanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, Renseteknologi for nitrogen, Problemstillinger rundt det med overgang fra §13 anlegg til §14, Offentlige anskaffelser

Utslippstillatelser

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal søke om utslippstillatelse.
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Onsdag uke 38-42-46-50 fra kl. 12-13:30. Første møte blir onsdag 21.9.

Fremmedvann på ledningsnett (tidligere arbeidsgruppe for fremmedvann)

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med fremmedvann.
 • Målgruppe: Teknisk personell i kommunen som jobber med fremmedvann
 • Sted og tid: TEAMS-møter 1g/mnd. Tirsdag uke 35-39-43-47-51 fra kl. 12-13:30. Første møte blir tirsdag 30.8.
  Eksempler på temaer det tidligere har kommet ønske om: Modeller av SP-nett og OV-nett for å si noe om kildene til fremmedvann, Lekkasjer fra avløpsnettet, Metodeutvikling for å finne kilder til og kvantifisere forurensningsutslipp fra spillvannsnettet og andre kilder

Det foreslås også å opprette følgende grupper hvis det interesse for dette. Disse møtes hver 2. mnd. eller ved behov:

Slam/biorest/biogass

 • Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med slam og biogass
 • Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter hver 2. mnd. Bestemmes når man ser om det er interesse for nettverket.
  Eksempler på mulige temaer: Drift og oppfølging av råtnetanker, erfaringer med biogassanlegg, tekniske løsninger, bruk av slam, kvalitet

Rapportering og oppfølging av krav i utslippstillatelser

 • Mål: Erfaringsutveksling for de som jobber med rapportering og krav i utslippstillatelser
 • Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen
 • Sted og tid: TEAMS-møter hver 2. mnd. Bestemmes når man ser om det er interesse for nettverket.
  Eksempler på mulige temaer: Beregningsmetoder, Fosforregnskap for avløpsledningsnett, Påslippstillatelser, Oljeutskillere, Kildesporing, ROS-analyser, Tiltak i forhold til rapportering opp mot mal for nye utslippstillatelser fra statsforvalteren, Resipientovervåking
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Første styremøte på Vannsenteret

Første styremøte på Vannsenteret

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har hatt sitt første møte på det snart ferdige Vannsenteret. Samme dag fikk senteret brukstillatelse, og kan nå tas i bruk. – En viktig milepæl, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. Foto og tekst: Jørn Søderholm...

les mer
Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Oslofjorden: Jobben må gjøres skikkelig!

Det går for sakte med å redde Oslofjorden, heter det i Miljødirektoratets rapport som ble overrakt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tirsdag.  Av: Arne Haarr, avløpsekspert, Norsk Vann(Kronikken ble først publisert i Kommunal Rapport 22. november 2023)...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer