6255 3030 post@norskvann.no

Høringsinnspill på tre representantforslag i Stortinget

26. sep, 2023 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har sendt skriftlig høringsinnspill til behandlingen av de tre representantforslagene som er fremsatt av Fremskrittspartiet om nasjonal benchmarking, SV om en styrket satsing på vann og avløp, og Rødt om å demme opp for gebyrsjokk.

Alle de tre forslagene ble foreslått i Stortinget i vårsesjonen, men behandlingen i Stortinget skjer denne høsten. Det er Kommunal- og forvaltningskomiteen som behandler forslagene. Endelig behandling i Stortinget skjer 9. november.

I Fremskrittspartiets forslag om å be regjeringen innføre en nasjonal benchmarkingsmodell for vann- og avløpssektoren, har Norsk Vann svart ut med at vi allerede har en benchmarking, bedreVANN, som bransjen selv eier og har utviklet de siste 20 årene. Norsk Vann ber heller om at staten bidrar med ressurser til egne etater, slik at de kan utvikle sine egne innrapporteringssystemer som kommunene allerede er pålagt å innrapportere til. Her viser vi bl.a. til Mattilsynets utfordringer med MATS, som er overmodent for endring.

I SV og Rødt sine relativt sammenfallende forslag skriver Norsk Vann om behovet for å få på plass en Nasjonal Handlingsplan for avløp, og går gjennom fem viktige punkter for hvorfor dette arbeidet er viktig med situasjonsbildet vi har på avløpsområdet i dag. Vi skriver også kort om revidert Avløpsdirektiv og støtter partiene i at dette må tilpasses norske forhold, slik Norsk Vann også tidligere har påpekt. Forslagene peker også på behovet for å få på plass en helhetlig vanntjenestelov, som Norsk Vann støtter. Videre er det i forslagene utfordringen knyttet til kompetansebehovet og hvordan staten kan følge opp de uforholdsmessige høye utgiftene husholdningene kan få som følge av økte gebyrer.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen Norsk Vann har levert.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

På «lobbytur» til Stortinget

På «lobbytur» til Stortinget

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag. Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og...

les mer
Endringer i IKS-loven til Stortinget

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget.  Innspillet er delt...

les mer