6255 3030 post@norskvann.no
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet i minimum 6 måneder? Da er dette kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...
Slamtømmegebyr må minst faktureres hver annen måned

Slamtømmegebyr må minst faktureres hver annen måned

Kommuner som behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende, må fakturere tjenesten senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Dette innebærer at kommunen må utstede salgsdokument (faktura) minst hver annen måned. Kommuner som...
Vannspeilet nummer 4 – 2021

Vannspeilet nummer 4 – 2021

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet er nå tilgjengelig på web og sendt ut digitalt til aktuelle mottakere. Bladet er også snart fysisk i postkassa. Temaer Blant temaene i denne utgaven av Vannspeilet kan du lese om hvordan Glitrevannverket utnytter potensiell energi fra...