6255 3030 post@norskvann.no

Årskonferansen dag 2; Parallell A

30. aug, 2023 | Arrangement, Avløp, Vann

Norsk Vanns årskonferanse arrangeres 11.- 13. september i Stavanger. 13. september, siste dag av årskonferansen, er full av spennende innhold og parallell A er inndelt i to hovedtemaer som vil kaste lys over viktige aspekter innen vann- og avløpsbransjen. Denne dagen har fokus på fremtidens VA-løsninger samt behovet for kompetanse for å møte utfordringene som ligger foran oss.

Fremtidens VA-løsninger er det første temaet ut. Dette emnet er delt inn i flere sekvenser som belyser både utfordringer og muligheter innenfor vann- og avløpsledningsnett. En kommende rapport fra Norsk Vann, med den passende tittelen «Fremtidens vann- og avløpsledningsnett,» vil være i fokus. Denne rapporten tar en grundig titt på dagens systemløsninger, som i stor grad har vært uendret de siste hundre årene, og utforsker hvordan vi kan bygge og rehabilitere ledningsnettet med tanke på fremtidens behov og krav på en bærekraftig måte. I tillegg vil vi presentere to innovasjonsprosjekter som er relatert til stikkledninger: «Stikkledninger i varerør» og «Gravefri etablering av stikkledning».

Videre i programmet rettes oppmerksomheten mot funksjon og prøvetaking av infiltrasjonsanlegg. Programmet før lunsj avsluttes med temaet kunstig intelligens i vannbransjen. Dette temaet utforsker muligheter og trusler når kunstig intelligens blir en del av hverdagen vår.

Etter lunsj skal vi ta en nærmere titt på avansert rensing av mikroforurensninger, der erfaringer fra Sverige vil gi verdifull innsikt. Videre vil bærekraftige grep ved avløpsrenseanlegg være i fokus, der temaer som energioptimalisering og energinøytralitet vil bli belyst.

Dagen avsluttes med et tema som er avgjørende for bransjens fremtid – «Kompetansebehov for fremtidens VA.» Det er kjent at kompetanse er en kritisk faktor for å oppnå en bærekraftig fremtid. Her vil vi se nærmere på kommunenes behov, med et nærmere blikk på hvordan Stavanger kommune jobber med kompetanseutvikling. Konferansen vil også utforske Norsk Vanns kursstrategi, samt vurdere fagskolenes rolle som leverandører av nødvendig kompetanse.

Vi ønsker alle deltakere velkommen til en dag fylt med interessante foredrag og engasjerende diskusjoner. Fullstendig program og påmelding finner du her. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer