6255 3030 post@norskvann.no
Koke vann i gryte

Kokevarsel

Kokevarsel blir sent ut dersom man frykter at drikkevannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer. Dette kan blant annet forekomme ved svikt i vannbehandlingen på vannverket, ved forurensning av drikkevannsbasseng eller ved trykkløst nett.

Når bør man sende ut kokevarsel?

Et kokevarsel benyttes for å sikre befolkningen tilgang til trygt drikkevann i situasjoner der den hygieniske kvaliteten er eller kan være forringet. Folkehelseinstituttet har på sine sider en artikkel (se til høyre) med råd om når vannverkseier skal sende ut kokevarsel. Her blir det presisert at …

det er viktig å gjøre en helhetsvurdering av situasjonen før man går ut med råd om å koke drikkevannet og at dokumentasjonen som ligger til grunn kan være forskjellig fra situasjon til situasjon.

Råd hvis man mottar kokevarsel

Vannverket sender ut kokevarsel til rammede abonnenter. 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med mattilsynet utarbeidet råd til hva man bør gjøre dersom man mottar et kokevarsel. Mer informasjon finner man på folkeinstituttets hjemmeside (se til høyre).