6255 3030 post@norskvann.no
Koke vann i gryte

Kokevarsel

Utsendelse av varsel til abonnenter

Abonnentene blir varslet dersom hendelser eller analyser viser fare for at vannet ikke er helsemessig trygt. Dette kan blant annet forekomme ved svikt i vannbehandlingen på vannverket, ved forurensning av drikkevannsbasseng eller ved trykkløst ledningsnett.

Når bør man sende ut kokevarsel?

Dersom hendelser eller analyser viser fare for at vannet inneholder helsefarlige mikroorganismer, sendes det ut en anbefaling om å koke vannet (kokevarsel) eller benytte annet drikkevann.

Et kokevarsel benyttes for å sikre befolkningen tilgang til trygt drikkevann i situasjoner der den hygieniske kvaliteten er eller kan være forringet.

Folkehelseinstituttet har på sine sider en artikkel (se til høyre med råd om når vannverkseier skal sende ut kokevarsel. Her blir det presisert at …

det er viktig å gjøre en helhetsvurdering av situasjonen før man går ut med råd om å koke drikkevannet og at dokumentasjonen som ligger til grunn kan være forskjellig fra situasjon til situasjon.

Ved vurdering av om det skal sendes ut kokevarsel eller ikke, må det alltid brukes skjønn. Les mer om hvordan dette kan vurderes i Norsk Vann rapport 270/2022.

Uansett er det ikke alle som retter seg etter en anbefaling om koking. En kokeanbefaling kan derfor ikke erstatte andre tiltak.

Råd hvis man mottar kokevarsel

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd til hva man bør gjøre dersom man mottar et kokevarsel. Mer informasjon finner man på Folkeinstituttets hjemmeside (se til høyre).

Forslag til tekster til varsling av abonnenter

Norsk Vann har utarbeidet tekstforslag til bruk ved varsling. Tekstene må tilpasses med mest mulig presis angivelse av sted og tid, og ellers etter behov. Noen foretrekker å gjøre teksten kortest mulig for å spare utgifter – og for at flere skal lese hele meldingen. Henvis til nettsider med mer informasjon, for eksempel kommunens.

Kokevarsel ved påvist forurensning

Viktig melding fra [NN] kommune: Vi anbefaler deg å koke drikkevannet. Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet i [OMRÅDE NAVN] ikke er tilfredsstillende. Vi jobber med å gjenopprette god vannkvalitet. Du vil bli varslet så snart nye vannprøver bekrefter god kvalitet. Se oppdatert informasjon og råd på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]

Kokevarsel ved andre uforutsette hendelser

Viktig melding fra [NN] kommune: [Lekkasje/Brudd/Trykkfall/Arbeid] på ledningsnettet kan ha påvirket vannkvaliteten i [OMRÅDE NAVN]. Vi anbefaler deg å koke drikkevannet inntil videre. Vi jobber med å avklare situasjonen, og du vil få ny beskjed når kokevarselet oppheves. Se oppdatert informasjon og råd på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]

Varsel med kokevarsel ved vannstenging

Viktig melding fra [NN] kommune: Vannledningen ved [OMRÅDE NAVN] stenges for reparasjon [DATO OG TID]. Vannet i området kan være borte i perioder, og det er fare for utilfredsstillende kvalitet når vannet kommer tilbake. Vanntank plasseres ved [ADRESSE]. Vi anbefaler deg å tappe opp vann på forhånd, benytte vann fra tank eller koke drikkevannet. Dette gjelder i 24 timer etter at vannet er tilbake. Se oppdatert informasjon og råd på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]

Varsel uten kokevarsel ved vannstenging

Melding fra [NN] kommune: Vannledningen ved [OMRÅDE NAVN] stenges for reparasjon [DATO OG TID]. Vannet i området kan være borte i perioder, og det er fare for brunt eller uklart når vannet kommer tilbake. Vanntank plasseres ved [ADRESSE]. Vi anbefaler deg å tappe opp vann på forhånd eller benytte vann fra tank. Hilsen [aktuell etat]

Varsel om fare for misfarget vann

Melding fra [NN] kommune: På grunn av arbeider på vannledningene er det fare for misfaret vann i [OMRÅDE NAVN] [DATO OG TID]. Dersom du får brunt eller uklart vann i kranene, spyl godt ut med kaldt vann. Det er ikke helsefare forbundet med å drikke vannet. Hilsen [aktuell etat]

Oppheving av kokevarsel ved påvist forurensning

Melding fra [NN] kommune: Kokevarselet for abonnenter i området (NN) er nå opphevet. Vannprøver viser at kvaliteten på drikkevannet igjen er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Du finner oppdatert informasjon på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]

Oppheving av kokevarsel ved andre hendelser

Melding fra [NN] kommune: Kokevarselet for abonnenter i [OMRÅDE NAVN] er nå opphevet. Du finner oppdatert informasjon på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]

Varsel om spyling

Melding fra [NN] kommune. Vannledningen ved [OMRÅDE NAVN] skal rengjøres [DATO] fra [TIDSPUNKT]. Arbeidet kan føre til misfarget vann og lavt vanntrykk i korte perioder. Ved brunfarget vann må det kalde vannet renne til det bli klart igjen. Siler på tappekraner bør rengjøres etterpå. Det er ikke helsefare forbundet med å drikke vannet. Se oppdatert informasjon og råd på (www-lenke). Hilsen [aktuell etat]