6255 3030 post@norskvann.no

De livsviktige vann- og avløpstjenestene

Uten velfungerende vann- og avløpstjenester vil et moderne samfunn raskt stoppe opp. Hva gjør du om du ikke får vann i krana, ikke kan spyle ned i toalettet, eller brannbilen ikke får tilgang på vann? 

Det er tjenester vi mer eller mindre tar for gitt. Men kan vi det også i fremtiden? 

Det er Stortinget og regjeringen som vedtar lovene og forskriftene som regulerer hvordan vann- og avløpstjenestene skal fungere, men det er det enkelte kommunestyre som er ansvarlig for hvem som skal motta tjenestene og kvaliteten som leveres.

Lokalpolitikerne har altså et ansvar for at innbyggere og næringsliv får nok, trygt og godt drikkevann, og for hvordan avløpsvannet samles inn og renses før det slippes tilbake i natur og miljø. 

Klimaendringer, befolkningsvekst, strengere miljøkrav og behov for å skifte ut gamle rør og ledninger i transportsystemet, gjør at kommunene må investere store summer i den samfunnskritiske vann- og avløpsinfrastrukturen. Visste du f.eks. at det ville koste i alt 1200 mrd kr dersom vi skulle bygget alt dette på nytt? Nå trenger vi heldigvis ikke gjøre det, men vi har en plikt til å ta vare på de store verdiene på en god måte, ellers risikerer vi å sende regningen til barnebarna våre.  

Store investeringer

Investeringene er dessuten nødvendige for å opprettholde kvalitet og leveringssikkerhet for vårt viktigste næringsmiddel, og for å unngå forurensing til fare for liv og helse, natur og miljø. Kommunene leverer disse tjenestene til selvkost, som betyr at kommunen ikke kan kreve høyere gebyr enn det det koster å levere tjenesten.

Innbyggerne må regne med å måtte betale mye mer for disse tjenestene i årene som kommer, noe som vil bli krevende for mange.  Og det er jo ikke så lett å argumentere for når alt annet også blir dyrere – særlig ikke i et lokalvalg.    

Men skal vi egentlig tørre å la være? 

Disse tjenestene er helt avgjørende for liv og helse, vekst og utvikling i en kommune.

Da er det vel naturlig at vann og avløp står på agendaen for alle som er opptatt av utviklingen i kommunen sin, og spesielt i sammenheng med lokalvalg?

På våre sider om Vann og politikk har vi samlet en del informasjon som skal gi både innbyggere og lokalpolitikere interesse for og kunnskap om vann og avløp som et viktig kommunalt tjenesteområde. 

Tilbake til Vann og politikk

Barn drikker vann
Illustrasjon til brannkurs