6255 3030 post@norskvann.no

KI Internkurs

Nyttige momenter når du skal begynne å forholde deg til maskinene

Det skjer mye om dagen

Kort om KI og LLM-er; Chat GPT, Google Gemini og MS Copilot
Introduksjon til ChatGPT; herunder forskjell på gratis og pluss-versjon
 • bruk av bilder i spørring og svar
 • eksportere svar som filer (excel, pdf, mm.)
 • tolke programmeringskode
 • nye funksjoner i Plus-versjonen
  • bedre tilgjengelighet
  • høyere ytelse
  • utvidet bruk (samtaler/dag)
  • oppdateres oftere
  • kundestøtte
  • plugins
  • Custom GPTs
Bruksområder
 • foreslå og justere tekst
 • lage bilder
 • lage presentasjoner
 • lage videosnutter
 • lage mindmaps og andre diagrammer
 • importere og eksportere filer
 • evaluere data fra f.ex. excel
 • lage sammendrag av pdf-er
 • kodegenerering og -sjekking
 • m.m.m.
Bruke ChatGPT med telefonen

Et lite eksempel …

Hvordan du skriver gode instruksjoner (Prompts)
 • Hvem er du?
 • Hva vil du (hva er oppgaven du vil løse)?
 • Hvordan vil du ha svaret (stil/tekst/diagram/presentasjon/bilde)?
 • Hvem er målgruppen din?
Bruke “personas” for gjentagende oppgaver
 • Identitet: navn, yrke, bakgrunn og rolle
 • Karaktertrekk: personlighet, stil, verdier og trosretning
 • Erfaring: studier, ting du har oppnådd, erfaringer og perspektiv
 • Motivasjon: hva er det som driver deg?
 • Følelser og relasjoner: singel/gift, empatinivå, introvert/ekstrovert, m.m.
 • Kontekst: Hva er settingen eller situasjonen du befinner deg i
Bruke GPTs for gjentagende oppgaver
 • DALL-E
 • Consensus
 • Web Pilot
Spørsmål og anbefalinger

Fyr løs!

Trenger vi interne minikurs?

 • Jobbe med LLMs: tekst og presentasjoner?
 • Jobbe med LLMs: grafikk og video?
 • Analysere data (ADA) med LLMs og Excel?