6255 3030 post@norskvann.no

Det livsviktige vannet

Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff, men slik er det ikke. Ingenting er viktigere enn vann – kilden til alt liv!

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste. Det er også teknologi på sitt viktigste.

Nå trenger vi deg med på laget. Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer må det derfor investeres mange tusen milliarder kroner i den globale vannbransjen for å sikre en god og trygg vannforsyning til verdens befolkning. Det gjør bransjen til en av verdens raskest voksende næringer.

I Norge tar vi rent drikkevann og rent vann i naturen som en selvfølge. Men også her til lands vil klimaendringer, økende nedbørsmengder og økt urbanisering kreve nye og forbedrede løsninger for produksjon av drikkevann og håndtering av avløpsvann.

Tradisjonelt har vannbransjen hatt fokus på sikker vannforsyning og rensing av avløpsvann, men vi er i dag en viktig aktør også på andre områder. God vannbehandling og høy vannkvalitet står sentralt i alle de næringene der Norge er ledende internasjonalt – som sjømat, maritim industri og offshore.

Vannbransjen har en jobb til deg, enten du vil bo og jobbe i Norge eller internasjonalt, enten du vil jobbe med drikkevann, miljø og klima eller næringsutvikling.

Velkommen til vannbransjen—framtidens yrke!

Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold.

Det finnes nok ferskvann i verden hvis vi forvalter det på riktig måte, men økonomi og mangledne infrastruktur står i veien for at alle skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og at vi investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

Les mer om FNs bærekraftmål nr 6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Vann er fattigdomsbekjempelse

Tilgangen på rent drikkevann har alltid vært menneskehetens største utfordring. Det er ingen tilfeldighet at de første sivilisasjonene ble etablert rundt store ferskvannskilder som innsjøer og elver. Bare der var det mulig å drive jordbruk i stor nok skala til å skape levedyktige samfunn.

De siste 20 årene har mer enn to milliarder mennesker fått tilgang til forbedret drikkevann. Likevel mangler nesten 780 millioner mennesker rent vann, mens 2,5 milliarder ikke har tilfredsstillende sanitærforhold. Det har store konsekvenser for helse og livskvalitet. Forbedring av vannkvaliteten er fattigdomsbekjempelse i praksis.

UN world water development reports
Rent vann er ikke selvsagt

Stabil tilgang på rent og godt drikkevann og rent vann i naturen har gjort oss nordmenn litt bortskjemte. Æren for den gode kvaliteten må i stor grad gå til en teknologisk avansert bransje med tusenvis av dedikerte medarbeidere.

Nå står imidlertid vi i Norge overfor nye utfordringer. Kraftig befolkningsvekst, klimaendringer, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav samt et betydelig etterslep på vedlikehold gjør at vi forbereder oss på en ny tid. Vi må sikre oss at økte nedbørsmengder ikke fører til mer overvann og flere flommer. Vi skal omdanne mer avløpsvann til biogass som igjen kan gjøre kollektivtrafikken mer miljøvennlig.

Bare fantasien setter grenser

Vann- og renseteknologi er for lengst tatt i bruk på oljeplattformer og skip, i sjømatnæringen og næringsmiddelindustrien. Du har med andre ord mulighet for en karriere innenfor den tradisjonelle vann- og avløpsbransjen og innenfor andre næringer som bruker vannteknologi og -kompetanse. Vannbransjen er med på å løse miljø- og klimautfordringer og utvikler ny næringsvirksomhet.

Vi tror at vannteknologi har uendelige muligheter, og vi vil gjerne ha deg med på laget!