6255 3030 post@norskvann.no

Her kan du utdanne deg til en jobb i vannbransjen

Det er svært mange ulike utdanningsretninger som kan lede deg frem til en jobb i vannbransjen.

Bransjen trenger arbeidstakere med både fagbrev og høyere utdanning.

Universiteter og høgskoler

Det finnes et stort antall utdanninger på bachelor- og masternivå som helt eller delvis åpner for en karriere innen vann.

Vi trenger særlig folk med teknisk-naturvitenskapelig utdanning innen vann og miljø, men også økonomer, jurister, samfunnsplanleggere, kommunikatører etc. kan finne spennende jobber i vannbransjen.

Flere høgskoler tilbyr f.eks. bachelor-grader innen vann- og avløpsteknikk, kjemifag eller teknologifag. Universitetene tilbyr et bredt sett av mastergrader i f.eks vann- og miljøteknikk, kjemi, biologi, bioteknologi, geofag, samt energi og miljø. Dette og mere til, er sterkt etterspurt kompetanse i vannbransjen.

Her er noen utdanninger som kan lede til en jobb i vannbransjen:

Vann- og miljøteknikk (sivilingeniør) – NMBU
Bachelor i miljøvitenskap – NMBU

Master i miljøvitenskap – NMBU
Industriell økonomi – teknologi, sivilingeniør – NMBU
Datavitenskap, sivilingeniør – NMBU
Miljøteknologi og industriell kjemi – Høgskulen på Vestlandet
Byggingeniør – Høgskulen på Vestlandet

Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi, ingeniør – Høgskulen på Vestlandet
Byggingeniør – OsloMet
Bygg – sivilingeniør – OsloMet
Bachelor i ingeniørfag – bygg og miljø – Høgskolen i Østfold
Bachelor i ingeniørfag – bygg og miljø, Y-veien – Høgskolen i Østfold
Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør – USN
Byggingeniør bachelor – Universitetet i Stavanger
Kjemi og miljø, bachelor – Universitetet i Stavanger

Byggingeniør – NTNU
Bygg- og miljøteknikk (sivilingeniør) – NTNU
Industriell kjemi og bioteknologi (sivilingeniør) – NTNU
Sustainable Chemical and Biochemical Engeneering (sivilingeniør) – NTNU
Kjemiingeniør – bachelor – NTNU
Bygg, ingeniør – bachelor – UiT
Bygg og miljø, sivilingeniør – Master i vann- og avløpsteknologi – UiT
Biologi – Universitetet i Agder

Listen er ikke uttømmende og du kan finne flere og lese mer om utdanningsretningene og studiestedene her: http://www.samordnaopptak.no

Videregående skole / fagbrev

Har du lyst til å jobbe med vann, stiller du sterkt hvis du har fagbrev som bl.a. rørlegger, elektriker, bygg- og anlegg med ADK-sertifikat, automatiker, mekaniker, snekker, maskinist og driftsoperatør (kjemi/prosessfag). Det finnes videregående skoler i de fleste kommuner i Norge som tilbyr en eller flere av disse yrkesutdanningene.

Du kan finne mer informasjon om utdanningene og finne din skole på vilbli.no – informasjonstjenesten for søkere til videregående opplæring

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og er korte, yrkesrettede studier. Det finnes tekniske fagskoler som tilbyr studier innen prosessteknikk med valgfag i vann og avløp. Disse er normalt innrettet mot kommunal vann- og avløpsteknikk, men kan også være aktuelle for andre som arbeider med problemstillinger innenfor vann.

Fagskolen Innlandet, Gjøvik, starter høsten 2022 det første studiet i Norge for driftsoperatører innen vann og avløp, som kvalifiserer til tittelen fagskoleingeniør: Vann- og avløpsteknologi

Trøndelag høyere yrkesfagskole – Christian Thams tilbyr relevante deltidsutdanninger

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr to høyere yrkesfaglige utdanninger innen vann: 

Sirkulærdisponering av vann- vann som ressurs
Grøntanleggslære med LOD

Jobber du allerede i vannbransjen?

Norsk Vann tilbyr en rekke kurs og konferanser som gir økt faglig kompetanse.

Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet har Norsk Vann utviklet et nett- og samlingsbasert deltidsstudium skreddersydd for ansatte i vann- og avløpsetaten.

Master i vann- og miljøteknikk på NMBU:
Fagskoleingeniør i vann og avløp: