Norsk Vanns ansatte

Ledelse

thomas breen
Thomas Breen

Direktør
Send epost
M: 479 75 340
Sekretær for Norsk Vanns styre og valgkomité
Kontaktperson for politisk nivå, media og samarbeidende organisasjoner
Leder Nasjonalt brukerforum
Sekretær for IKS-nettverk
Representant i EurEau General Assembly

yngve
Yngve Wold

Assisterende direktør
Send epost 
M: 905 34 493
Stedfortreder for direktør
Ansvar for interne rutiner, personalpolitikk og økonomi
Styremedlem i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Styremedlem i Trainee Innlandet

Stab Kommunikasjon og Samfunnskontakt

thomas
Thomas Langeland Jørgensen

Stabsleder
Send epost
M: 950 49 728
Koordinator for politisk påvirkning og Arendalsuka
Kommunikasjon, sosiale medier, pressekontakt
HMS/HR/Organisering
Sekretær for samfunnskomiteen, KF/AS-nettverk og Arbeidsgruppe for effektiv organisering

tone
Tone Bakstad

Kommunikasjonsrådgiver
Send epost
M: 477 58 878
Kommunikasjon, pressekontakt, web og publikasjoner
Redaktør Vannspeilet
Ledige stillinger

frode
Frode Skår

Kommunikasjonsrådgiver
Send epost
M: 991 27 175
Kommunikasjon, pressekontakt, web og publikasjoner

Avdeling Vanntjenester

kjetil
Kjetil Furuberg

Avdelingsleder Vanntjenester
Send epost
M: 915 35 005
Vannbehandling, vanntjenester, beredskap og FoU
Sekretær for vannkomiteen og VASK
Repr. i EurEau komite 1 og nordisk/nasjonale drikkevannskonferanser

elin
Elin Riise

Juridisk rådgiver
Send epost
M: 412 82 916
Juridisk rådgivning, kurs og konferanse
Påvirkning av rammebetingelser
Sekretær for Nasjonalt brukerforum
Representant i EurEau komite 3 (jus og økonomi)

heidiskaug
Heidi Skaug

Juridisk rådgiver
Send epost
M: 924 00 245
Juridisk rådgivning, kurs og konferanse
Påvirkning av rammebetingelser

astri
Astri Fagerhaug

Rådgiver
Send epost
M: 930 86 622
Materialteknologi ledningsnett
Faglig koordinator VA-norm og bedre praksis blad
Sekretær for Rådet for VA-norm
Representant i ADK-rådet
Vannforsyning

arne
Arne Haarr

Rådgiver
Send epost
M: 951 87 894
Større avløpsanlegg, sirkulær økonomi, slam, miljøgifter og bærekraft.
Rammebetingelser.
Sekretær for avløpskomiteen og nasjonalkomiteen IWA
Representant i nasjonal referansegruppe vannforskriften
Nasjonal koordinator for EurEau og representant i komite 2
Nordiske avløpskonferanser

gjertrud
Gjertrud Eid

Rådgiver
Send epost
M: 958 64 047
Mindre avløpsanlegg, vann og avløp i arealplanlegging og forvaltningsspørsmål
Kontaktperson for VA-norm og stiftelsen VA/Miljø-blad samt Rådet for VA-norm

arnhild
Arnhild Krogh

Rådgiver
Send epost
M: 906 84 775
Ledningsnett, brannvann og overvann
Prosjektleder for bedreVANN
Sekretær for VAnnforsk
Kontaktperson for samordning av ledninger i grunnen
Kontaktperson for SSTT og RIN

 

einar
Einar Melheim

Rådgiver (konsulent)
Send epost
M: 951 67 690
Brannvann
Fagrådgiver Nasjonalt kompetansesenter for vanninfrastruktur
Diverse prosjekter

ingun
Ingun Tryland

Rådgiver teknologiutvikling
Send epost
M: 414 71 334
Koordinering av teknologiutvikling i vannbransjen gjennom Norsk Vanns teknologiutviklingsnettverk
Vannbehandling og klimatilpasning

Avdeling Kurs og Administrasjon

yngve
Yngve Wold

Avdelingsleder Kurs og administrasjon
Send epost
M: 905 34 493
Ansvar for internadministrasjon
Norsk Vanns kursportefølje

turid
Turid E. Nybruket

Kontorleder
Send epost
M: 408 51 295
Medlemskap og -oversikter
Personal- og administrative rutiner/systemer
Medansvarlig daglig oppfølging økonomi og fakturering

marit
Marit Skjel

Rådgiver
Send epost
M: 415 87 428
Faglig og pedagogisk ansvar for kursvirksomheten
Sekretær for Norsk Vanns kursutvalg
Sekretær for ADK-rådet

fredIvar
Fred Ivar Aasand

Rådgiver
Send epost
M: 991 01 516
Norsk Vann Prosjekt
Elektrokurs og e-læringstilbud
Læreboka «Vann- og avløpsteknikk»
Web, e-bøker, trykksaker og kursmateriell

trond
Trond Kaulum

Kursinstruktør/Hovedlærer
Send epost
M: 918 55 816
Hovedlærer for driftsoperatørkurs og fagopplæring

terje
Terje Berg

Rådgiver
Send epost
M: 920 88 345
Teknisk ansvarlig for alle digitale flater
Teknisk ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
Rådgiver innen nye teknologier, automatisering og digitalisering

sissel
Sissel Løvås-Hauge

Administrasjonskonsulent
Send epost
M: 416 79 925
Sekretær for alle kurs
Ansvarlig for gjennomføring av Norsk Vanns arrangementer, herunder påmelding, gjennomføring og fakturering

ida
Ida Stabo-Eeg

Controller
Send epost
M: 905 14 091
Ansvarlig for budsjett, økonomistyring og regnskap
Ansvarlig for bestillinger og anskaffelser
Faglig ansvarlig i arbeidet med gebyr, selvkost og finansiering

ingrid
Ingrid Holøyen Skjærbakken

Rådgiver
Send epost
M: 901 71 452
Rekruttering
Kontaktperson for traineeVANN
Kontaktperson mot utdanningsinstitusjonene
Kontaktperson for driftsassistansesamlingen
Sekretær for VA-yngre

 

 

 

Utskrift

Web Analytics