6255 3030 post@norskvann.no

Våre siste nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si...

les mer
Stor etterspørsel etter VA-folk

Stor etterspørsel etter VA-folk

Et søk på «vann og avløp» på finn.no viser stor etterspørsel etter folk med VA-kompetanse. Hele 174 stillinger svarer til dette søket i dag.  En utdanning med relevante vannfag vil med andre ord...

les mer
KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren...

les mer
Verdens vanndag

Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden.  Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for...

les mer