6255 3030 post@norskvann.no

Workshop om rensing av mikroforurensninger

3. apr, 2024 | Avløp, Miljø

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april. 

NB: Påmeldingsfrist 15. april

Nye krav vil gjelde mange

Det er ikke bare de største anleggene som vil få krav om å rense for mikroforurensninger som følge av det reviderte avløpsdirektivet. Anlegg i tettbebyggelser fra 10 000 pe som har utslipp til sårbart område, skal innen 2045 ha løsninger for kravtærrensing på plass som møter krav om 80% fjerning av mikroforurensing fra flere indikatorstoffer. 

Innen 31. desember 2030 skal medlemsstatene ha opprettet en liste over områder der konsentrasjonen eller akkumuleringen av mikroforurensninger fra renseanlegg for avløpsvann utgjør en risiko for menneskers helse eller for miljøet. Listen skal inneholde følgende områder:

  1. Nedbørfeltet til drikkevannskilder….. med mindre risikovurderingen indikerer at utslipp av mikroforurensninger fra avløpsrenseanlegg ikke utgjør en potensiell risiko som kan forårsake forringelse av vannkvaliteten i den grad at det kan utgjøre en risiko for menneskers helse;
  2. Badevann … med mindre utslipp av mikroforurensninger fra avløpsrenseanlegg ikke påvirker badevannet og svekker de badenes helse;
  3. Områder med akvakulturvirksomhet … med mindre nasjonale myndigheter er overbevist om at utslipp av mikroforurensninger fra avløpsvannet ikke kan påvirke mattryggheten.

I tillegg får altså alle anlegg fra 150 000 pe, uavhengig av resipienttilstand, krav knyttet til fjerning av mikroforurensning innen 2045.

Utvidet produsentansvar skal dekke 80% av kostnadene til investering og drift for å fjerne de mikroforurensningene som de andre rensetrinnene ikke fjerner.

Workshop – samarbeid om løsninger

Målet for workshopen er å starte forberedelsene til avansert rensing av mikroforurensninger ved å hente inn erfaringer fra andre land; spesielt fra Sverige.

Workshopen er åpen for alle, men henvender seg først og fremst til kommuner og renseanlegg, konsulenter, rådgivere og forskere. 

Vi vil gjennom denne workshopen blant annet se nærmere på:

  • Hva er behovet—når er rensing av mikroforurensninger nødvendig?
  • Hva var det som utløste avansert rensing i Sverige?
  • Hva sier avløpsdirektivet og EQS-direktivet?
  • Hva sier norske myndigheter?
  • Hva er kunnskapsgrunnlaget, hva mangler?
  • Hvilke spørsmål har kommunene?

Workshopen arrangeres på Nationalteateret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9 i Oslo, den 23. april fra klokken 0930 til 1500.

Workshopen vil strømmes i sanntid.

Påmeldingsfrister er mandag 15. april kl 15:00 for fysisk deltakelse og fredag 19. april kl 15:00 for digital deltakelse.

For detaljert program og påmelding, klikk her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer