6255 3030 post@norskvann.no

Videopresentasjon av rapport 263 «Trykkoptimalisering på vannledningsnettet»

24. mar, 2022 | bedreVANN, Ledningsnett

Sist sommer ble Norsk Vann rapport 263 «Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis» publisert. Temaet var også nylig aktuelt på Norsk Vanns fagtreff, og her kan du se en video fra Fagtreffet hvor rapporten presenteres nærmere av Magne Kløve i Asplan Viak.

Rapporten ser på hvordan man kan optimalisere trykket på vannledningsnettet for å redusere vannforbruk og vannlekkasjer, samt forlenge levetiden til rør og utstyr. Det er gitt eksempler fra ulike kommuner som angir beste praksis.

Før man reduserer trykket på vannledningsnettet er det viktig å ha oversikt over eksisterende trykksoner og hvor de ulike abonnentene er påkoblet det offentlige nettet. Trykkoptimalisering kan bidra til å redusere lekkasjemengdene fra vannledningsnettet, og kan bidra til å få ned forbruket og produksjon av vann.

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Ny medarbeider i Norsk Vann

Ny medarbeider i Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Elisabeth Lyngstad velkommen som ny medarbeider i Norsk Vann. Hun vil i hovedsak arbeide innenfor avløpsbehandling og transportsystemer for vann og avløp. Elisabeth kommer fra en stilling i COWI, og har 20 års erfaring som rådgiver innen VA...

les mer
Oppstartsmøte for bedreVANN gjennomført

Oppstartsmøte for bedreVANN gjennomført

Tirsdag 25. januar ble oppstartsmøte for innrapportering til bedreVANN avholdt. Alle presentasjonene samt opptak fra møtet finner du på bedrevann.no (se langt nede på siden til høyre, under «Presentasjoner fra brukermøte»). Endelig frist for påmelding er 1. februar....

les mer
Oppstartsmøte bedreVANN

Oppstartsmøte bedreVANN

Nytt år gir nye muligheter til innrapportering av data. Arbeidet med bedreVANN-resultater for 2021 begynner nå. Vi arrangerer oppstartsmøte for årets innrapportering i bedreVANN tirsdag 25. januar kl. 09.00 på Teams. Dersom du ønsker å delta, men ikke har fått...

les mer
Bli med i bedreVANN 2022

Bli med i bedreVANN 2022

Vil du være med i benchmarkingen bedreVANN? Påmeldingsfrist for nye kommuner og selskaper er 15. desember 2021. Norsk Vanns benchmarkingssystem bedreVANN begynte i 1998 og har utviklet seg gradvis siden den gang, i tråd med brukernes behov og bestillinger. bedreVANN...

les mer