6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til Vann- og avløpsjuskonferansen 2023

29. sep, 2023 | Arrangement, Jus

Med høsten kommer også tradisjonen tro Vann- og avløpsjuskonferansen, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres som vanlig på Thon Hotel Oslo Airport 27. – 28. november.

Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann (t.v) og juridisk rådgiver Ann-Janette Hansen fra Moss kommune (midten) vil sammen med advokat Guttorm Jakobsen geleide oss gjennom to dager fylt med aktuelle temaer.

Dag 1 starter med en oppdatering av utviklingen av aktuelt regelverk i Norge og i EU det siste året, før vi går over til et svært aktuelt tema «Etter besøket av Hans». Hvordan er vi forsikret? Hva bør du vite om erstatningsrett før regressene kommer? Hvem skal forebygge før neste hendelse? Siste økt før vi tar lunsj er temaet «Ansvar og finansiering etter nedlegging av dammer».

Etter lunsj er hovedoverskriften Etablering og forvaltning av ledninger. Gjennom seks ulike foredrag får vi høre mer om «Sikre vann og avløp i byggesaker», «Ett års samliv med ledningsregistreringsforskriften», «Avstandskrav fra ledninger», «Hvem skal eie ledningene», «Ny mal for grunneieravtaler» og «Offentlig tilgang til ledningsdata og farekartlegginger». Det hele flettes sammen av gode diskusjoner i «sofapraten» med de aktuelle foredragsholderne.

Dag 2 starter med overskriften Avløpsdirektivet. Her får vi ulike innlegg fra ansatte i Norsk Vann som jobber med direktivet. Hva bør vi forberede oss på? Hvordan vil dette påvirke det norske regelverket? Hva er Norges handlingsrom under EØS-avtalen? Hva er en tettbebyggelse og hvorfor er dette begrepet så sentralt? Hva blir rensekravene? Må alle avløpsanlegg bli energinøytrale? Hva skjer med infiltrasjonsanleggene? Hva med forurenset overvann? Her blir det mye nyttig informasjon å få med seg.

Videre vil vi dypdykke i temaet Gebyr. I de neste tre foredragene er vi innom temaene «Når og hvordan anvender vi forurensingsforskriften § 16-5 annet ledd om ulike gebyrsatser», «Lokale gebyrforskrifter» og «Ny forskrift om vannmålere».

Konferansen avrundes med fire foredrag knyttet til temaet Etablering av vann- og avløpsanlegg: «Hvordan benytte forsyningsforskriften i «annerledeslandskapet» vann og avløp», «Hvordan sikre tilgang til å legge ledninger i veg?», «Ansvarsfordelingen mellom byggherre og entreprenør ved etablering av ledninger i grunnen». Til slutt får vi en status på Vannstandard.

Konferansen streames og alle deltakere vil i etterkant av konferansen få tilsendt opptak samt presentasjonene.

For påmelding og fullstendig program – se her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny jurist hos Norsk Vann

Ny jurist hos Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Line Gulbrandsen velkommen som ny jurist hos Norsk Vann. Line kommer fra stillingen som rådgiver kommunalteknikk i Frogn kommune, og starter hos Norsk Vann 1. februar 2024. Line er opprinnelig fra Hamar, men bor nå i Drøbak med familien. Hun...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Vann- og avløpsjuskonferansen nærmer seg

Det nærmer seg årets høydepunkt for alle som håndterer juridiske spørsmål i vannbransjen. Vann- og avløpsjuskonferansen arrangeres 27.-28. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Fullstendig program og påmelding til konferansen finner du her. Juridisk...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Har din kommune fått på plass internkontrollsystemet for vannmålere? På konferansen Vann- og avløpsjus, som arrangeres 27.-28. november på Gardermoen, har vi satt av god tid til at du både kan få høre en gjennomgang av kravene og ikke minst få mulighet til å stille...

les mer
Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus: Etter besøk av Hans

Konferansen Vann- og avløpsjus nærmer seg, og tid for to dager med faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær på Gardermoen. Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 27. – 28. november. Juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann og juridisk rådgiver Ann-Janette...

les mer