6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til kommunikasjonsworkshop om rekruttering

23. jan, 2023 | Arrangement, Rekruttering

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars inviterer vi til en kommunikasjonsworkshop hvor temaet er vår felles utfordring med rekruttering til vannbransjen. Workshopen er åpen for alle som ønsker et tettere samarbeid med resten av bransjen om dette, og arrangeres som halve parallell C på dag 1 av fagtreffet, med varighet fra kl. 14-16.30. Denne parallellen streames ikke.

Samlingen er en videreføring av tidligere arrangert workshop 1. november 2022 i Oslo, der temaet var «Kommunikasjonsutfordringer i vannbransjen som vi kan løse i fellesskap». Målet med den workshopen var å identifisere felles utfordringer og satsinger for kommuner, IKSer, og kommunale foretak. Her ble det en god diskusjon og veldig mange og ulike temaer ble løftet fram, som rekruttering til bransjen, viktigheten av tjenestene for samfunnet, inkludert omdømme, skape aksept for gebyrøkning, dovett/fettvett-kampanjer, beredskap og miljø.

For å gjøre det hele mer håndgripelig, har vi valgt å starte med temaet rekruttering, som oppleves som en stor utfordring for hele bransjen. Hvordan kan vi jobbe sammen for å markedsføre vannbransjen som en attraktiv arbeidsplass? Hvordan skal vi gå fram? Hvordan jobber hver enkelt av dere med rekruttering, og hvordan kan vi dra nytte av hverandre? Norsk Vann jobber med mange tiltak som er rettet mot rekruttering, men vi er avhengig av hele bransjen for å oppnå suksess.

Ett tiltak som nå er i gang er et samarbeidsprosjekt med NTNU, NMBU og OsloMET om å lage en filmbasert rekrutteringskampanje. Kampanjen skal være klar i mars og brukes opp mot søknadsfristen for høyere utdanning nå i vår. Filmene vil vises på workshopen, som inspirasjon og videre inngang til temaet. Målet med samlingen er også å opprette en nettverksgruppe som kan jobbe videre med denne tematikken.

Vi håper at dere ser nytten av å delta èn eller begge dager på Fagtreffet, hvor det til sammen er 6 ulike fagparalleller. Og så håper vi flest mulig ønsker å delta på konferansemiddagen på kvelden 16. mars, slik at vi kan knytte kontakter og bli bedre kjent.

Påmelding og øvrig program finner du her! Skriv gjerne i kommentarfeltet at du deltar på komm. workshop.

Velkommen til en fruktbar dag!

Relaterte nyhetssaker

Inviterer til samarbeid om karrieredager

Inviterer til samarbeid om karrieredager

Rekruttering av nok kvalifisert kompetanse til bransjen er en av de store utfordringene fremover. Å møte studenter på utdanningsinstitusjonenes karrieredager kan være et tiltak vel verdt innsatsen. Arbeidsgivere i privat sektor har lenge kjent sin besøkelsestid når...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer