6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til kommunikasjonsworkshop om rekruttering

23. jan, 2023 | Arrangement, Rekruttering

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars inviterer vi til en kommunikasjonsworkshop hvor temaet er vår felles utfordring med rekruttering til vannbransjen. Workshopen er åpen for alle som ønsker et tettere samarbeid med resten av bransjen om dette, og arrangeres som halve parallell C på dag 1 av fagtreffet, med varighet fra kl. 14-16.30. Denne parallellen streames ikke.

Samlingen er en videreføring av tidligere arrangert workshop 1. november 2022 i Oslo, der temaet var «Kommunikasjonsutfordringer i vannbransjen som vi kan løse i fellesskap». Målet med den workshopen var å identifisere felles utfordringer og satsinger for kommuner, IKSer, og kommunale foretak. Her ble det en god diskusjon og veldig mange og ulike temaer ble løftet fram, som rekruttering til bransjen, viktigheten av tjenestene for samfunnet, inkludert omdømme, skape aksept for gebyrøkning, dovett/fettvett-kampanjer, beredskap og miljø.

For å gjøre det hele mer håndgripelig, har vi valgt å starte med temaet rekruttering, som oppleves som en stor utfordring for hele bransjen. Hvordan kan vi jobbe sammen for å markedsføre vannbransjen som en attraktiv arbeidsplass? Hvordan skal vi gå fram? Hvordan jobber hver enkelt av dere med rekruttering, og hvordan kan vi dra nytte av hverandre? Norsk Vann jobber med mange tiltak som er rettet mot rekruttering, men vi er avhengig av hele bransjen for å oppnå suksess.

Ett tiltak som nå er i gang er et samarbeidsprosjekt med NTNU, NMBU og OsloMET om å lage en filmbasert rekrutteringskampanje. Kampanjen skal være klar i mars og brukes opp mot søknadsfristen for høyere utdanning nå i vår. Filmene vil vises på workshopen, som inspirasjon og videre inngang til temaet. Målet med samlingen er også å opprette en nettverksgruppe som kan jobbe videre med denne tematikken.

Vi håper at dere ser nytten av å delta èn eller begge dager på Fagtreffet, hvor det til sammen er 6 ulike fagparalleller. Og så håper vi flest mulig ønsker å delta på konferansemiddagen på kvelden 16. mars, slik at vi kan knytte kontakter og bli bedre kjent.

Påmelding og øvrig program finner du her! Skriv gjerne i kommentarfeltet at du deltar på komm. workshop.

Velkommen til en fruktbar dag!

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
13 nye traineeløp på plass

13 nye traineeløp på plass

traineeVANN har nettopp gjennomført opptak til kull 9. Hele 13 traineeløp er på plass, spredt over landet fra Trondheim i nord til Kristiansand i sør, Stavanger/Bergen i vest til Kongsvinger i øst. Det var et fantastisk opptak med mange spennende kandidater og utrolig...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass...

les mer