6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til kommunikasjons-workshop

30. jun, 2022 | Arrangement

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid.

Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror nettverket vil være nyttig i årene som kommer når bransjen skal løse mange store utfordringer og oppgaver.

Overskriften for workshopen vil være «Felles kommunikasjonsutfordringer», der målet er å identifisere noen satsinger som vi kan jobbe målrettet med i fellesskap. Norsk Vann har midler avsatt i et prosjekt i prosjektsystemet som omhandler felles kommunikasjonsverktøy. Noen av tiltakene vi kommer frem til kan antakelig defineres inn i det prosjektet og dermed ha finansiering til gjennomføring.

Norsk Vanns nye strategi har mål og delmål knyttet til noen slike kommunikasjonsutfordringer, blant annet øke bransjens synlighet, jobbe med omdømme, og sikre rekruttering til bransjen. Det er dermed noe Norsk Vanns sekretariat skal vie endel oppmerksomhet og tid til fremover.

Norsk Vann har et annet prosjekt i oppstartfasen som dreier seg om forbrukerkommunikasjon. Dette skal se på to problemstillinger:
– Se på muligheten for å samordne og standardisere informasjon til forbrukerne om adgangen til å klage på vann- og avløpstjenestene, og å søke erstatning for mangler ved leveransene
– Nye krav i drikkevannsforskriften om opplysningsplikt til abonnentene – hvordan sikre at disse kravene oppfylles på en god og rasjonell måte
Det kan være interessant å bruke kommunikasjonsnettverket som referansegruppe og få innspill til løsninger i dette prosjektet.

Vi ser for oss at det etableres ulike arbeidsgrupper for ulike tema/oppgaver, og disse kan drives videre digitalt slik at flere kan være med.

Workshopen arrangeres fysisk i Nasjonaltheatret Konferansesenter i Vika i Oslo, der vi har booket et rom som tar inntil 25 personer (Stiklestad). Førstemann til mølla gjelder. Møtestart er kl. 1000 og vi avslutter kl. 1500. Norsk Vann spanderer lunsj i restauranten. Påmelding her. 

I og med at vi har et begrenset antall plasser, så oppfordrer vi til raskt å vise sin interesse ved å melde seg på arrangementet. Dere bes begrense antall deltakere fra hver kommune. Her ønsker vi å få en bredde i deltakelsen, slik at det også er plass til mellomstore og små kommuner.

Workshopen er gratis, men deltakerne må selv bekoste reise og evt. opphold.

Vi ønsker velkommen til en fruktbar dag!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Norsk Vann inviterer til sensommerens vakreste eventyr – Årskonferansen 2022. Konferansen arrangeres fra kvelden 5. september til 7. september på Quality Hotel River Station i Drammen. Konferansens første dag åpnes av Norsk Vanns direktør, Thomas Breen og ordfører i...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka

Norsk Vann på Arendalsuka

Også i år blir Norsk Vann å treffe på stand og i ulike arrangementer under Arendalsuka 15. - 19. august. Tradisjonen tro rigger Arendal kommune og Norsk Vann også i år til Arendalsukas mest populære stand. Norsk Vanns telt og Arendal kommunes vannpost, med utdeling av...

les mer
Rekruttering tema på årskonferansen

Rekruttering tema på årskonferansen

Å få tak i nok folk med riktig kompetanse er en av bransjens største utfordringer. Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.-7. september i Drammen og oppdatér deg på temaet. Bransjen trenger både sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere med stor bredde i kompetanse...

les mer