6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til kommunikasjons-workshop

30. jun, 2022 | Arrangement

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til 1.november i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid.

Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror nettverket vil være nyttig i årene som kommer når bransjen skal løse mange store utfordringer og oppgaver.

Overskriften for workshopen vil være «Felles kommunikasjonsutfordringer», der målet er å identifisere noen satsinger som vi kan jobbe målrettet med i fellesskap. Norsk Vann har midler avsatt i et prosjekt i prosjektsystemet som omhandler felles kommunikasjonsverktøy. Noen av tiltakene vi kommer frem til kan antakelig defineres inn i det prosjektet og dermed ha finansiering til gjennomføring.

Norsk Vanns nye strategi har mål og delmål knyttet til noen slike kommunikasjonsutfordringer, blant annet øke bransjens synlighet, jobbe med omdømme, og sikre rekruttering til bransjen. Det er dermed noe Norsk Vanns sekretariat skal vie endel oppmerksomhet og tid til fremover.

Norsk Vann har et annet prosjekt i oppstartfasen som dreier seg om forbrukerkommunikasjon. Dette skal se på to problemstillinger:
– Se på muligheten for å samordne og standardisere informasjon til forbrukerne om adgangen til å klage på vann- og avløpstjenestene, og å søke erstatning for mangler ved leveransene
– Nye krav i drikkevannsforskriften om opplysningsplikt til abonnentene – hvordan sikre at disse kravene oppfylles på en god og rasjonell måte
Det kan være interessant å bruke kommunikasjonsnettverket som referansegruppe og få innspill til løsninger i dette prosjektet.

Vi ser for oss at det etableres ulike arbeidsgrupper for ulike tema/oppgaver, og disse kan drives videre digitalt slik at flere kan være med.

Workshopen arrangeres fysisk i Nasjonaltheatret Konferansesenter i Vika i Oslo, der vi har booket et rom som tar inntil 25 personer (Stiklestad). Førstemann til mølla gjelder. Møtestart er kl. 1000 og vi avslutter kl. 1500. Norsk Vann spanderer lunsj i restauranten. Påmelding her. 

I og med at vi har et begrenset antall plasser, så oppfordrer vi til raskt å vise sin interesse ved å melde seg på arrangementet. Dere bes begrense antall deltakere fra hver kommune. Her ønsker vi å få en bredde i deltakelsen, slik at det også er plass til mellomstore og små kommuner.

Workshopen er gratis, men deltakerne må selv bekoste reise og evt. opphold.

Vi ønsker velkommen til en fruktbar dag!

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer