6255 3030 post@norskvann.no

Vel gjennomført vannberedskapskonferanse

29. okt, 2021 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

I godt samarbeid med Høgskolen i Innlandet og VA-yngre gjennomførte Norsk Vann tidenes første konferanse for vannberedskap på Gardermoen denne uken. 

Konferansen satte blant annet digital sikkerhet, læringsmomenter etter Askøy-saken og skredet i Gjerdrum, samt ulike verktøyer i beredskapsarbeidet knyttet til vann og avløp på agendaen. Konferansen ble gjennomført som en hybrid, med om lag 100 deltakere fysisk i salen og ca 70 som fulgte den digitale sendingen.

Vi ønsker å rette en stor takk til gode foredragsholdere, samarbeidspartnere og svært engasjerte deltakere, som alle bidro til et lærerikt arrangement!

Foredragene fra konferansen er nå tilgjengelige på våre dokumentasjonssider. 

Evalueringsskjema er sendt ut til alle deltakere og vi setter pris på å høre fra dere.

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer