6255 3030 post@norskvann.no

Vannspeilet nummer 4 – 2021

17. des, 2021 | Samfunnsutvikling

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet er nå tilgjengelig på web og sendt ut digitalt til aktuelle mottakere. Bladet er også snart fysisk i postkassa.

Temaer

Blant temaene i denne utgaven av Vannspeilet kan du lese om hvordan Glitrevannverket utnytter potensiell energi fra vannverkets vannforsyning til å produsere ren grønn strøm av fallenergien i vannet som tidligere har gått til spille.

Du kan også lese om gjennomføringen av konferansene Vann- og avløpsjus, Vannbransjens innovasjonskonferanse og Vannberedskapskonferansen, som alle ble avholdt i høst/vinter. Sistnevnte ble arrangert for første gang.

Driftsoperatøropplæringen i Norsk Vann er under endring. Det er behov for å digitalisere og fornye dagens læringsmateriell, og samtidig skal dagens undervisningsmodell utvides med en introduksjonsdel, kalt forkurs. Dette kan du lese mer om i bladet.

Første spadestikk for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås tas til våren. Senteret planlegges åpnet i løpet av 2022.

Norsk Vann, Loop og Hold Norge Rent har en felles kampanje gående, for å få bukt med søppel i toalettet. Les mer om kampanjen og hvilket kampanjemateriell som er tilgjengelig.

Ønsker du å motta Vannspeilet?

Ønsker du å få Vannspeilet på epost eller i postkassa? Ta kontakt med Tone Bakstad, så ordner vi det. Bladet er gratis.

Foto: Mårten Kyte.  Rørtraséen til Glitrevannverket

Relaterte nyhetssaker

Hektisk på stand i Arendal

Hektisk på stand i Arendal

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte...

les mer
Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen ønsker forslag

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer så snart som mulig og innen 9. mai. Valgkomiteen i Norsk Vann består av: Sigurd Grande, Oslo kommune (leder) Hilde Sandstedt, Rana kommune Morten Finborud,...

les mer
Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann deltar på VA-Messene

Norsk Vann er godt fornøyd med samarbeidet med VA og VVS Produsentene (VVP), og deltar på alle de fire VA-Messene som arrangeres i år.  Først ute på årets tour var Kristiansand tirsdag 8. mars, og det var tydelig at VA-folket satte pris på å endelig kunne møtes igjen...

les mer