6255 3030 post@norskvann.no

Vannberedskapskonferansen 2021

24. sep, 2021 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse 27.og 28. oktober.

Beredskap innen vann- og avløpssektoren er tett knyttet til annen beredskap i kommunen og regionen. Samhandling og øving er helt avgjørende for å kunne håndtere hendelser. Det vil gjelde alt fra nødvannssamarbeid til krisekommunikasjon ut mot innbyggere. Øving på hendelseshåndtering og gode systemer for samhandling (nødnett, CIM m.v.) er sentrale brikker for å få dette til å fungere. Konferansen belyser dette og gir deg kunnskap til å komme videre i arbeidet med beredskap. Videre sette vi søkelyset på datasikkerhet – en av de mest aktuelle truslene hvor vi ser at bransjen har mye ugjort.

Konferansen har som formål å rette søkelys på vann og avløp som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner. Her vil vi legge til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen. Vi ønsker også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann- og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN.

Påmelding og program finner du her. Påmeldingsfristen er fredag 22.10.

Konferansen avholdes fysisk på Quality Airport Hotel Gardermoen, siden vi ønsker at deltagerne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og knytte nye kontakter. Det vil i tillegg legges til rette for å kunne følge konferansen virtuelt for de som ikke har anledning til å være til stede.

Konferansen tar innledningsvis for seg utfordringene vi står ovenfor. Norsk Vann og NSM gir en oversikt over status knyttet til beredskap i sektoren og trusselbildet. Deretter ser vi nærmere på hva vi som bransje bør ha av kompetanse innen beredskap og beredskapskommunikasjon spesielt. Samhandling er her et viktig stikkord. Samhandling var også grunnlaget for og motivasjonen til å etablere «Samfunnssikkerhetens Hus» i Bergen. Primus motor Ivar K. Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune, gir oss innblikk i den nyetablerte modellen for samvirke i Bergens-regionen.

Første dag avsluttes med en presentasjon av granskningsrapporten av Askøy-hendelsen med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen. Hva kan vi lære av hendelsen, og hva bør andre kommuner ta med seg inn i egen organisasjon? Læring fra denne typen hendelser er viktig for å skape en robust sektor. På dag to får vi også høre fra Gjerdum kommune om hvordan det er å stå i jobben når alarmen går. Hvordan takle kaos på en konstruktiv måte?

Når datasystemene i kommunen går ned, rammer dette også vann og avløp. Vegard Aass fra Østre Toten kommune gir oss et tankevekkende foredrag om hvordan de ble helt fratatt alle sine arbeidsverktøy over natten. Trolig er situasjonen hos mange andre kommuner fortsatt like situasjonen hos Østre Toten før dataangrepet. Men hva gjør du? Hva kan du kreve av egen kommune? KommuneCsirt, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, veileder oss på sårbarheter, konsekvenser, arbeidsprosesser og tiltak. Deretter får en brei presentasjon av resultater og verktøy utviklet i STOP-IT prosjektet, og testet hos Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, gjennom fire ulike foredrag.

Har du de riktige verktøyene og systemene som kan hjelpe deg i en beredskapssituasjon? Siste del av dag to gir en grundig gjennomgang av CIM, og bransjetilpasningen Vann-CIM. CIM er verktøyet som benyttes i krisehåndtering i mange kommuner. Kunnskap og erfaring med bruk av dette gjør krisehåndtering effektiv, systematisk og en mer integrert del av kommunens samlede krisehåndtering. Bruk av nødnettet bidrar også til bedre samhandling med andre etater. Erfaringer fra Gjerdrum viste at mobiltelefoner ikke er en god løsning når krisen slår til. DSB og Drammen kommune avslutter disse to dagene med å fortelle om mulighetene som ligger i bruk av nødnettet som et effektivt samhandlingsverktøy i daglig drift og ved hendelser.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til to dager med beredskap- og krisehåndteringsgodbiter!

Foto: Nedre Romerike Vannverk IKS

 

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Hva med drikkevannet ved en atomhendelse?

Trussel om bruk av atomvåpen og krigshandlinger nære atomkraftverk i Ukraina har ført til spørsmål om radioaktive utslipp eventuelt kan påvirke drikkevannskvaliteten her i Norge.  Mattilsynet slår fast at det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer
Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Filmer og foredrag fra Årskonferansen tilgjengelig

Foredragene og opptakene fra Norsk Vanns årskonferanse 2022 i Drammen er nå tilgjengelige. Du finner dem her: Foredragene Opptakene (forbeholdt de som deltok på konferansen, passord er tilsendt på epost) Filmene tas ned 9. oktober 2022, så pass på å se dem før...

les mer
Festkveld med prisutdelinger

Festkveld med prisutdelinger

Foto: Odd Borgestrand Under festmiddagen på Norsk Vanns årskonferanse tirsdag kveld var det mange som ble hedret for sin innsats for vannbransjen. Omdømmepris, Bærekraftpris samt prisen til Mest aktive person ble delt ut. I tillegg var det mange som skulle takkes av...

les mer